Večina računovodij se danes srečuje s problemi, kot so:

  • izguba časa pri vnosu prejetih in izdanih računov,
  • izguba časa zaradi iskanja dokumentov po registratorjih (fasciklih),
  • kopičenje dokumentacije,
  • napake pri vnosu dokumentov.

Ker želimo svoje rešitve nenehno nadgrajevati, izboljševati in vanje vključevati najnovejše tehnologije, smo omogočili povezavo s sistemom DocumentBox. Gre za inteligentni sistem, ki poenostavi zajem podatkov in odpravi potrebo po pretipkavanju. Prejete dokumente (npr. račune) enostavno poslikate ali poskenirate in jih pošljete na določen email naslov, kjer vas bodo pričakali v vašem računovodskem programu. Z uporabo se torej izognete celotnemu procesu pretipkavanja in prihranite ogromno časa, prav tako pa izničite možnost pojave napak ob samem pretipkavanju.

Na podlagi izkušnje iz 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev in ostalih dejavnosti, v katerih sodelujemo, vemo, da je digitalizacija v računovodskih servisih vroča tema – številni računovodski delavci, ki storitev že uporabljajo, so izpostavili sledeče prednosti:

  • do 80 % hitrejša knjigovodska obdelava dokumentov,
  • izognejo se napakam, ki so posledica ročnega vnašanja,​
  • podjetnik ima elegantno in poceni možnost pravočasnega posredovanja dokumentacije,​
  • originalna dokumentacija lahko ostane pri stranki​,
  • hitrejša obdelava dokumentacije pomeni prihranke, večjo pripadnost strank in dodatne poslovne priložnosti.