Čeprav ste po svoji naravi poslovanja socialno-varstveni zavodi zelo podobni in morate biti zaradi zakonodaje institucionalnega varstva usklajeni, ste kakorkoli, vsak posebej specifična skupnost svojih lastnih procesov, pravil in dokumentacije.

Vsi zavodi razpolagate z večjimi količinami občutljivih podatkov. Vsak zaposleni v svojem zavodu pozna morebitna tveganja kršitve osebnih podatkov, ki niso nujno enaka zavodu sosednje občine. Prav zagotovo je, da tudi odgovorni za varovanje osebnih podatkov ne ukrepajo na enak način in z istimi sredstvi. 

Kaj pa obvladovanje privolitev in soglasij? V veliko pomoč so vzorci potrebne dokumentacije. Ste prepričani, da niste česa pozabili dodati?

Namen našega obvestila je, da vas seznanimo z možnostjo 'revizijskega' pregleda vašega poslovanja in dokumentov zaradi ugotavljanja skladnosti z GDPR in ZVOP-1. (glede na to, da ZVOP-2 ni bil sprejet). Odgovorna oseba za varstvo podatkov – DPO, zaposlena v Domu upokojencev Domžale, sicer tudi diplomirana pravnica, je kompetentna oseba z bogatimi izkušnjami z implementacijo ukrepov in skladnosti z GDPR. Kot svetovalka je pripravljena pomagati v zavodih, ki bi želeli preveriti svojo skladnost z uredbo.


V svoje svetovalne ure vključi posamezne službe, s katerimi: 

  • pregledajo trenutno stanje evidenc;
  • svetuje glede (pre)ureditve evidenc, katalogov, pravilnikov;
  • pregleda soglasja in nudi pomoč pri vsebinskem urejanju le-teh.

Po individualnem dogovoru lahko tudi sestavi pravilnik.