Z namenom, da vam prikažemo, kako naše rešitve uporabiti bolj učinkovito, kako jih napredno uporabljati in da skupaj razrešimo morebitne zagate, v mesecu maju organiziramo svetovalne dneve.

Kaj to pomeni?

Anastazija Lampreht, naša produktna vodja za področje SZO, je za vas rezervirala 3 dni, kjer se bo posvetila predstavitvi napredne uporabe in vam ter vašim morebitnim zagatam.

Kdaj?

 • 16. maja 2017 boste skupaj pogledali napredno uporabo modula SOCIALA
 • 17. maja 2017 je na vrsti napredna uporaba modula ZDRAVSTVO in
 • 18. maja 2017 boste zaključili svetovalne dni s pregledom modula OBRAČUN.

Verjamemo, da so takšni svetovalni dnevi zelo pomembni pri uporabniški izkušnji naših programskih rešitev. Stremimo k temu, da je vaša uporaba hitra in učinkovita in zato smo vam za te svetovalne dneve pripravili temu primeren cenovni paket.

Cena posameznega svetovalnega dneva je 100 EUR + DDV. V kolikor se iz posamezne organizacije svetovalnih dni udeleži več oseb, vam za vsakogar nadaljnjega nudimo 10% popusta.

Več informacij o posameznih dnevih:

Torek, 16. maj 2017 od 9. ure dalje: Napredna uporaba modula SOCIALA

 • Centralni sistem prošenj (Kako urejati podatke)
  • Statusi v CSP
  • Pošiljanje podatkov o prostih mestih
  • Urejanje vlog glede na prejeta obvestila
  • Pregled najpogostejših napak (EMŠO, Prošnje za preselitve, Prejete vloge iz CSP, ..)
  • Možnosti Podrobnega pregleda
 • Čakalna vrsta oz. Analiza opcij vlog
  • Kako pripraviti šifrant
  • Kako evidentirati podatke
  • Kako izpisati čakalno vrsto
 • Implementacija paketov oskrbe
  • Interni pravilnik in oblikovanje šifranta
  • Priprava posameznega paketa
  • Vezava na stanovalce
  • Potrjevanje storitev in obračun
 • Prijava prebivališča in najpogostejše napake
  • Naslov za vročanje ignored
 • Branje podatkov OZZ in PZZ ob sprejemu oz. v sociali
  • Kako dostopati do podatkov preko online sistema in na kaj moramo paziti
 • Individualni načrt, uradni zaznamki in kontakti s svojci
 • Evidentiranje skrbnikov, socialnih pravic, komisijskega zapisnika
 • Evidentiranje odsotnosti
  • Napovedana/nenapovedana odsotnosti
  • Vpliv na obračun
  • Nastavitve šifranta
  • Zaključevanje odsotnosti v primeru smrti v bolnišnici
 • Definiranje plačnikov in možne kombinacije
 • Uporaba standardov pri tekočem delu
 • Kako vnesemo novega uporabnika programa
  • Dodeljevanje pravic za dostop do programa
 • Pregled nadzorniških akcij
  • Popravek datuma sprejema
  • Popravek datuma zastaranja
  • Popravek številke vloge
 • Razno
  • Zahteve uporabnikov po ureditvi podatkov, katere lahko uredijo sami o ignored

Sreda, 17. maj 2017 od 9. ure dalje: Napredna uporaba modula zdravstvo

 • Uporaba standardov pri tekočem delu
 • Implementacija paketov oskrbe
  • Interni pravilnik in oblikovanje šifranta
  • Priprava posameznega paketa
  • Vezava na stanovalce
  • Potrjevanje storitev skozi raportno knjigo in obračun
 • Uporaba planiranih storitev in opozorila/opomniki
 • Implementacija mobilne aplikacije
  • Prikaz funkcionalnosti in prednosti
 • Kako vnesemo novega uporabnika programa
  • Dodeljevanje pravic za dostop do programa
 • Pregled nadzorniških akcij
  • Pregled zgodovine podatkov v obravnavi, raportni knjigi
  • Namizje
 • Priprava mesečne zbirne naročilnice
  • Pregled najpogostejših napak
  • Pravila za pripravo in posredovanje naročila in kasneje potrjevanje naročil
  • Dodajanje IVZ številke zdravnika (nadomeščanje)
  • Storniranje naročilnice
 • Branje kartic zavarovancev in dostop preko online sistema
  • Razlogi dostopa
  • Dostop z ali brez kartice (potrdila)
  • Program ne najde zavarovanca
 • Dodatne storitve ali Paketi oskrbe
  • Analize, ki jih omogoča program za pregled dodatnih storitev pred obračunom
 • Preveze ran
  • Evidentiranje in izpis podatkov
 • Padci
  • Ukrepi
  • Izpis podatkov in letna statistika
 • Evidentiranje odsotnosti
  • Napovedana/nenapovedana odsotnosti
  • Vpliv na obračun
  • Nastavitve šifranta
  • Zaključevanje odsotnosti v primeru smrti v bolnišnici  

Četrtek, 18. maj 2017: Napredna uporaba modula obračun

 • Pravilen potek obračuna oskrbe in povezovanje z evidentiranimi storitvami v zdravstvu
 • Definiranje plačnikov in možne kombinacije
 • Pravilen potek obračuna zdravstvo
  • Preverjanje zavarovanja
 • Priprava dobropisov/bremepisov oskrbe
 • Priprava dobropisov/bremepisov zdravstvo
 • Poračuni in zahtevki za zdravstvo
  • Upoštevanje pravil pri pripravi poračuna glede na zdravstveno okolje
 • Scenariji zavrnitvenih napak ZZZS (neredni plačnik, neurejeno zavarovanje)
  • Scenarij kasneje ugotovljene odsotnosti, katera ni obračunana  
 • Menjava delovne postaje (računalnika) ali tiskalnika in vpliv na aplikacijo
 • Inštalacija gonilnikov za branje iz online sistema
  • OCR pisava
  • Nastavljene poti za shranjevanje datotek (trajniki, eračuni)
 • Razno
  • Zahteve uporabnikov po ureditvi podatkov, katere lahko uredijo sami
  • Eračuni in manjkajoči podatki
  • Prenos izdanih faktur v dokumentni sistem
  • Eregistrator
  • Pro.4 DS
 • Izvoz trajnikov
  • Spreminjanje zneskov
  • Trajnik ni vključen v paket
  • Napaka pri izvozu