Spoštovani!

Sporočamo vam, da je bil dne 29.8.2017 objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št.46/2017). Aneks je bil sklenjen z namenom realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in uvrstitve delovnih mest s področja dejavnosti obvezne socialne varnosti v plačno skupino K.

Rok za uskladitev akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je 30 dni od uveljavitve aneksa. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017, kar v praksi pomeni, da boste za te javne uslužbence poračunali plače za mesec julij in avgust.

Navodila kako spremembe izpeljati skozi programa Pro.3 in Pro.4 Plače vam bomo poslali v naslednjih dneh.

Lep pozdrav,

Podpora strankam

Slov. Konjice, 31. 08. 2017