Spoštovani uporabniki aplikacije Pro.3 Domovi starejših,

aplikacija Pro.3 Domovi starejših je vse od svojega nastanka rasla s potrebami uporabnikov. Tako je s strani uporabnikov programa prišla pobuda za oblikovanje aplikacije, ki bi omogočala bolj podrobno spremljanje izvedene storitve fizioterapije in posledično bolj podrobno analitiko za potrebe letnega poročanja ter elektronske Knjige gostov.

Program že omogoča evidentiranje storitev fizioterapije, vendar ne zadostuje zahtevam letnega poročanja, kjer potrebujemo natančnejše podatke za rehabilitacijo. Prav tako bi pokrili tudi področje delovnih nalogov in samo planiranje storitev za vnaprej po dnevih. Novi modul bi razvili v novejši tehnologiji in zagotovili pretočnost informacij med Pro.3 domovi starejših in Pro.4 Tendence (sklop Fizioterapija).

Vsi smo podvrženi raznim kontrolam kakovosti in strokovnosti dela. S spremljanjem kazalnikov kakovosti, sprejemom ukrepov za izboljšanje ugotovljenega stanja, natančnim evidentiranjem izvedenih storitev, dokazujemo konstruktiven pristop na področju kakovosti storitev in posledično tudi varnosti za vaše uporabnike (Stanovalce).

Razvoj aplikacije pomeni stroške. Tako za ponudnika, kakor za naročnika aplikacije. Zato nadaljujmo s prakso, da bi se strošek razvoja novih dodelav v aplikaciji PRO.4 Tendence, ki jih je potrebno narediti (za doplačilo), porazdelil na več uporabnikov - seveda med tiste, ki bi jih takšna dodelava zanimala. S tem bi aplikacija postala za vas cenovno dostopna, z njenim nakupom pa bi vaša ustanova pridobila orodje za podrobnejše spremljanje izvedenih/naročenih/planiranih storitev fizioterapije.

Tako se na vas obračamo s poizvedbo, koliko uporabnikom bi bile zanimive in uporabne naslednje dodelave:
Dodelava 1: Knjiga gostov (15 DNI)
Dodelava 2: Evidentiranje in planiranje storitev fizioterapije (20 DNI)

Na podlagi ocene je za razvoj teh dodelav iz naše strani potrebnih najmanj 35 DNI (programiranje, testiranje, integracija v aplikacijo, dokumentiranje).

Ta projekt želimo pripraviti tako, da se bo strošek razdelil med vse naše uporabnike, ki uporabljajo program Pro.3 Domovi starejših in jih dodelave zanimajo. V primeru, da vi osebno niste zadolženi za to področje, vas prosimo, da to sporočilo posredujete odgovornim ter nam sporočite njihovo mnenje.

Vašo željo oz. potrebo (številko dodelave) nam sporočite do konca maja 2017 na naslov prodaja@pro-bit.si.

Na povezavah zgoraj so podrobneje predstavljene predloge za razvoj aplikacije. V kolikor imate še kakšne predloge glede omenjenih dodelav, nam le-te tudi prosim pošljite, da jih proučimo in jih morebiti vključimo v dodelave.

Prosimo, da nas obvestite tudi, če vas te dodelave ne zanimajo. Po tem datumu vas bomo obvestili, koliko uporabnikov to dodelavo dejansko potrebuje in zainteresirane kontaktirali v zvezi s ponudbo (enakomerna porazdelitev med zainteresirane uporabnike).

Hvala za sodelovanje ter lep pozdrav,
Ekipa Pro-bit d.o.o.