V Uradnem listu št. 82, ki je izšel 21. 12. 2018, je objavljen  Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred, ki se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.

Več si lahko preberete tukaj.

V Plačah Pro.3 so na voljo na uvoz po naslednjem postopku: