Spoštovani uporabniki aplikacije Pro.3 Domovi starejših,

Obveščamo vas, da imamo pripravljeno novo verzijo aplikacije Pro.3 domovi starejših 7.15 C.

Za nameščanje verzije Vas prosimo, da nam  pošljete potrditev na podpora@pro-bit.si.

Dodatno obvestilo v zvezi z UPN QR obrazci:

Po prejemu in pregledu prvih navodil(katera so prejeli izdajatelji UPN QR) za pravilno izpolnjevanje smo  ugotovili, da je za uspešno testiranje obrazcev potreben večji obseg porabljenega časa, saj moramo na vaši produkciji bazi pripraviti obrazce UP z točno določeno vsebino, kar pomeni ročno spreminjanje podatkov.