Spoštovani.

Sporočamo vam, da je izšla nova verzija programa Osnovna sredstva v zvezi z elektronskim posredovanjem analitičnih podatkov  o osnovnih sredstev na pristojna Ministrstva.

Nova verzija vsebuje:
-> Izvoz podatkov v XML in
-> Dopolnjen izvoz podatkov v Excel (v Excel se poleg ostalih podatkov dodatno izvozi tudi trimestni konto).
 
Novosti si lahko preberete tukaj.
 
Nadgradnjo programa  Osnovnih sredstev je potrebno narediti s strani Pro-Bita. Ocena časa za nadgradnjo in nastavitve je približno 1 ura za eno vejo. 
 
Pri oddaji zahtevka na podporo (podpora@pro-bit.si) za nadgradnjo, sporočite še naslednje podatke:
SifraPPU=šifra posrednega proračunskega uporabnika
NazivPPU=naziv posrednega proračunskega uporabnika
SifraNPU=šifra neposrednega proračunskega uporabnika kateremu pripada posredni proračunski uporabnik.

Podpora strankam
Slov. Konjice, 1. 2. 2018