Stranke obveščamo, da za oddajo SFR poročila potrebujete novo verzijo programa Pro.3 Finance. 
 
V kolikor želite novo verzijo, nam to sporočite na prodaja@pro-bit.si ali na tel. številko 03 757 39 12.

Podpora strankam
Slov. Konjice, 23. 4. 2019