Na voljo je aprilska verzija programa Pro.3 Plače, verzija 18.16. Vsebuje naslednje novosti: 

  • Spremenjeno poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1.1.2018
  • Spremenjeno izpolnjevanje polja M08 na REK-1 vrsti dohodka 1001.

Če se razlika do najnižje osnove v celoti nanaša na nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 (vpisana v polje M02), se v rubriko M08 v polje »znesek« vpiše podatek 0 (nič).

Novosti si lahko preberete tukaj