Zaradi spremembe pri poročanju podatkov o izplačilu regresa je potrebno namestiti novo verzijo programa PRO.3 plače ter nastaviti nov tip postavke.
 
V kolikor želite novo verzijo, nam to sporočite na prodaja@pro-bit.si ali na tel. številko 03 757 39 12.

Podpora strankam
Slov. Konjice, 15. 5. 2019