Spoštovani,

Kot ste že bili obveščeni je s 3. aprilom  2017 vstopil v uporabo nov obrazec naloga UPN QR.  Aplikacija Pro3.Vpro od verzije v2.937.0709  naprej podpira izpis obrazca UPN QR.

Z uvedbo novega plačilnega naloga UPN QR obstoječi plačilni nalogi z OCR vrstico (UPN) ne prenehajo veljati. Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3.4.2018. V kolikor pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom). S pričetkom migracije t.j. od 3.4.2017, lahko novi izdajatelji uporabijo le UPN QR. Izdajatelji UPN QR tako kot doslej opravijo postopke preverjanja obrazca UPN QR pri pooblaščenem podjetju.

Postopek uvajanja novega plačilnega naloga je enak kot je bil pri starem. Pri vsakem uporabniku posebej bo potrebno izvesti določene nastavitve, da bo tiskanje pravilno. Zato predlagamo, da nas kontaktirate takoj, ko boste pridobili nove obrazce da vam ustrezno namestimo novo verzijo ter pripravimo nove UPN QR obrazce za tiskanje.

Storitve se bodo zaračunale po porabljenem času. Za naročilo nove verzije vas prosimo, da pošljite naročilo na prodaja@pro-bit.si.

Vzorec UPN QR naloga:

Najpogostejša vprašanja in odgovori:

Vprašanje

Odgovor

1.

Kaj je univerzalni plačilni nalog QR?

UPN QR je papirni plačilni nalog s kodo QR, ki je namenjen predvsem slovenskim deležnikom, velikost UPN QR je enaka obstoječemu UPN, koda QR je umeščena na sredino obrazca in je vedno enake velikosti, ne glede na vsebino podatkov v kodi QR.

2.

Kdaj bomo začeli uporabljati UPN QR?

UPN QR je v uporabi od 3. 4. 2017.

3.

Kakšno spremembo pomeni UPN QR za uporabnika?

Uvedba dvodimenzionalne črtne kode (kode QR) na obrazcu UPN QR omogoča prenos vseh podatkov zapisanih na obrazcu UPN QR medtem ko obrazec UPN z vrstico OCR omogoča omejen prenos podatkov.

4.

Za kakšen namen se uporablja UPN QR?

UPN QR se uporablja za enake  namene kot obrazec UPN z vrstico OCR. Z njimi je možno izvršiti negotovinska plačila, gotovinska plačila ter polog in dvig gotovine.

5.

Kje bo (je) na voljo obrazec UPN QR?

Prazen obrazec UPN QR v papirni obliki je na voljo v papirnicah, knjigarnah in na nekaterih bančnih okencih ter vplačilnih mestih.

6.

Kdaj bo prenehala veljavnost obrazca UPN z vrstico OCR?

Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3. 4. 2018. Če pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom).

7.

Kakšne so prednosti UPN QR za plačnika?

Omogoča sodobnejši način plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati,…), popoln  zajem vseh podatkov iz obrazca UPN QR na plačilnih mestih (ponudnikov ali izdajateljev), zmanjšuje  možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih in preko mobilnih bank.

8.

Ali novi registrirani izdajatelji lahko v prehodnem obdobju še izdajajo obstoječe UPN obrazce z OCR vrstico?

S pričetkom migracije to je od 3. 4. 2017 lahko novi izdajatelji uporabijo le UPN QR, obstoječi uporabnik lahko spremeni IBAN na obstoječem obrazcu UPN.