Spoštovani.


V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznostih po 37. zakonu o računovodstvu in vseh nadaljnjih posodobitev tega pravilnika, ste prejeli dopis od Ministrstva za finance, da je potrebno do 3. 2. 2018 preko aplikacije UJPnet oddati analitično evidenco osnovnih sredstev po stanju na dan 31. 12. 2017.
Datoteka mora biti v predpisani XML obliki.

Neuradna informacija s strani UJPnet-a, je da boste lahko oddajali analitično evidenco v predpisani XML obliki tudi po datumu 3. 2. 2018, v primeru, da ne boste uspeli poknjižiti vseh poslovnih dogodkov v zvezi s tem poročanjem v predpisani obliki.
 
Vse dodatne informacije v zvezi z nadgradnjo programa osnovnih sredstev, boste prejeli v prihodnjih dneh. Predvidoma bo nova verzija na voljo v naslednjem tednu.

Poskrbite za dodatne pravice, ki si jih morate urediti v spletni aplikaciji UJPNet v zvezi s posredovanjem podatkov o osnovnih sredstvih pristojnim ministrstvom.
Več o tem si lahko preberete na spodnji spletni strani:
https://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=569

Podpora strankam
Slov. Konjice, 30. 1. 2018