Spoštovani uporabniki,
zaradi pozitivnega odziva akcijskih svetovalnih dni v prejšnjih letih smo se odločili, da jih tudi to leto ponovimo. Zato vam čez poletje nudimo svetovalne dneve po akcijski ceni!

Skupaj bomo pregledali nivo izkoriščenosti programov PRO.3 in pokazali vam bomo, kako lahko optimizirate svoje delo ter še izboljšate učinkovitost dela z našimi novimi PRO.4 rešitvami. S tem boste prihranili na času in denarju.

Delo našega svetovalca bo zajemalo:

 • pregled stanja in podatkov pred obiskom;
 • priprava predlogov odprave napak in predlog optimizacije uporabe aplikacij;
 • prikaz uporabe programov uporabnikom pri vas 'v živo';
 • svetovanje in pomoč pri urejanju podatkov, šifrantov, ...

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj predlogov, kjer naši svetovalci lahko pomagajo vašim uporabnikom.

Finance

DDV

 • Optimalna uporaba vzorcev KNJIŽENJA PO TIPIH v KIR in KPR
 • Prenosi podatkov iz drugih modulov
 • Primerjava Izdanih računov v VPRO in KIR
 • VIES poročilo z popravki zaradi dobropisov
 • Samodejno zapiranje DDV-O
 • Avtomatski prenos izdanih računov iz VPRO
 • Avtomatski prenos Izdanih računov iz programa PRO.3 DOMOVI STAREJŠIH (samo za domove starejših
 • Avtomatsko knjiženje prejetih računov vezanih na materialno poslovanje (kalkulacije, prevzemi) (samo za domove starejših)

Finance

PLAČILNI PROMET

 • Uporaba temeljnice iz Plačilnega prometa
 • Virmani po partnerju in specifikacija
 • Plačila v tujino
 • Predlog plačil

Finance

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

 • Uvoz bančnih izpiskov (tudi B2B za javni sektor)
 • Avtomatska izdelava SFR, SKV, VIES poročil
 • Avtomatska izdelava odpisov, tečajnih razlik, prevrednotenja
 • Izpisovanje v Excel, pdf, pošiljanje po mailu
 • Pregled izpisov katere uporabljate, in katere pogrešate
 • Dodelava kakšnega izpisa
 • Uporaba kompenzacij
 • Avtomatska izdelava bilanc
 • Pošiljanje poročil preko XML (bilance, SFR, DDV…)
 • Skontni sistem
 • Iskanje računov samo po zneski, obdobju, dokumentu…
 • Hitre tipke na Temeljnici za dostop do želenih podatkov

Finance

OSNOVNA SREDSTVA

 • Zapis računa v KPR in prenos v OS
 • Delitev enega računa na več šifer
 • Uporaba čitalcev za popis OS
 • Temeljnica za prenos v GKS

Finance

FINANČNE ANALIZE

 • Izkaz gibanja kapitala
 • Izkaz gibanja denarnih tokov za banko
 • Izkaz denarnih tokov po neposredni metodi
 • Plan prilivov in odlivov po dnevih

Plače, kadrovska evidenca in potni nalogi

PLAČE

 • Obračun tudi drugih prejemkov (npr. božičnica, regres, najemnina, avtorski honorar, pogodbeno delo)
 • Vodenje kreditov
 • Pošiljanje vseh obrazcev in poročil preko XML
 • Množično pošiljanje Obrazec po elektronski pošti (Plačilne liste, M4, Dohodnina)
 • Temeljnica za prenos v GKS
 • Povezava z registratorji za Evidenco delovnega časa
 • Skupinske akcije v programu

Plače, kadrovska evidenca in potni nalogi

KADROVSKA EVIDENCA

 • Uporaba pogodb, aneksov…
 • Izračun in vodenje dopustov
 • Avtomatski izpis odločbe o dopustu
 • Opozorila o poteku datumov
 • Vodenje preteklih zaposlitev

Plače, kadrovska evidenca in potni nalogi

POTNI NALOGI

 • Avtomatsko nakazovanje na TRR
 • Temeljnica za prenos v GKS
 • Oddaja rek obrazca za izplačane potne naloge

Nabava in prodaja

NABAVA

 • Modul za generiranje naročil dobaviteljem
 • Nočno naročanje
 • Opomini dobaviteljem
 • Analiza stanja naročil
 • Cenik dobavitelja
 • Odpoklici – Konstantno spreminjaje NK
 • Absolute Read (za domove starejših)

Nabava in prodaja

PRODAJA

 • Določanje dobavnih rokov
 • Posebni dogovorjeni prodajni pogoji za določenega kupca
 • Povezava vseh prodajnih dokumentov
 • Modul za generiranje dobavnic iz naročil kupca
 • Blokade kupcev na osnovi bonitet
 • Statistika partnerja
 • Letni plan prodaje po mesecih
 • Modul za izmenjavo dokumentov
 • eRačuni za javni sektor in ostale kupce
 • Dashboard
 • Primerjalna analiza med različnimi obdobji (leti, meseci)
 • Samodejno generiranje analiz in ročno poročanje
 • Pregled izpisov katere uporabljate, in katere pogrešate
 • Vodenje reklamacij
 • Transportni nalog
 • Workflow

Pripadajoči moduli (brez katerih ne gre)

OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE

 • Celovit način obvladovanja poslovne dokumentacije
 • Obvladovanje prejete pošte (računi, pogodbe, dopisi…)
 • Avtomatski uvoz e-Računov
 • Elektronska likvidacija dokumentov
 • Optimalno iskanje dokumentov
 • Elektronsko povezovanje dokumentov (račun, kalkulacija, dobavnica…)
 • Pregled računov in z njimi povezanih dokumentov v  Računovodskem programu
 • Povezava s certificiranimi e-Arhivi
 • Nadzorovan dostop do zaupnih dokumentov
 • Svetovanje glede optimalne izbire arhiviranja

Pripadajoči moduli (brez katerih ne gre)

INTERNA ORGANIZACIJA OPRAVIL

 • Vizualizacija poslovnih procesov in dnevnih opravil
 • Elektronska tabla za dodeljevanje nalog
 • Nadzor nad dodeljenimi in opravljenimi nalogami
 • Enostavno vodenje in nadzor nad projekti
 • Evidenca opravljenega dela na nalogah
 • Nadzor nad nalogami in projekti, ki se opravljajo za posamezno stranko

Pripadajoči moduli (brez katerih ne gre)

CRM

 • Obvladovanje marketinških aktivnosti
 • Obvladovanje vseh prodajnih aktivnosti pred podpisom pogodbe
 • Obvladovanje vseh poslovnih priložnosti (oprte, zaprte, izgubljene)
 • Nadzor nad prodajalci, katere aktivnost (obiski stranki, klici…) imajo odprte
 • Selekcioniranje kupcev glede na različne kriterije (dejavnost, območje, status partneraj…)
 • Obvladovanje reklamacij
 • Obvladovanje izterjave

Pripadajoči moduli (brez katerih ne gre)

QUAMA

 • Reševanje reklamacij po metodi 8-D
 • Obvladovanje tveganj z metodo FMEA
 • Statistična kontrola procesov (SPC)
 • Vzdrževalec
 • Obvladovanje ISO dokumentacije z modulom ISO DOC
 • Obvladovanje presoj (internih in zunanjih)
 • Obvladovanje proizvodnje z metodo 5S/6S Lean

Letošnja ponudba zajema analizo podatkov in svetovanje za posamezno področje, kar zajema 1 svetovalni dan.
Cena zanj je 450 EUR (s potnimi stroški) + DDV.
Omenjena cena velja za naročila do 31. avgusta 2017.

Za več informacij nas pokličite na kontaktno številko 03 757 39 09 (Jasmina Mohorko) ali nam pošljite e-pošto na prodaja@pro-bit.si