Spoštovani!

Na voljo je nova, Pomladanska verzija 2017, Pro.3 Plač.

Nadgradnjo vam lahko opravi serviser Pro-bita (plačljiva storitev). To sporočite na podpora@pro-bit.si.

Verzija vsebuje naslednje novosti:

  • Spremembe v skladu z Navodilom o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov za potrebe izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev preko Modri.net;
  • Poročanje popravkov za pretekla obdobja na REK obrazcih (poračun plač za pretekla obdobja v tekočem obračunu).

V skladu s prvo alinejo sporočamo, da je spletna storitev ModriNet še nepopolna in v razvoju, zato smo se pri testiranju tudi sami srečevali s pogostimi napakami, ki niso (Pro.3) programskega izvora. Morebitne napake bi naj modra zavarovalnica reševala direktno s pooblaščenci! Zato se v primeru težav lahko obrnete tudi nanje!

Verzija JE aktualna tudi za gospodarstva in sicer zaradi poročanja popravkov za pretekla obdobja na REK obrazcih (v kolikor takšnih primerov še nimate, tega ne poročate, če jih boste imeli, boste potrebovali aktualno verzijo).

Povezava do novosti:

Podpora strankam,

Slov. Konjice, 5. 4. 2017