Spoštovani,

javnim uslužbencem in funkcionarjem se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2017, izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2017.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni:

  • do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 eurov;
  • od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov;
  • od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2017.

Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2017.

Postavko regresa morate vnesti po navodilih za regres iz preteklih let (preko Skupinske akcije à Postavke à Regres -%).

Na tipu postavke vnesete formulo (v polje B) za avtomatičen izračun višine regresa za zaposlene, ki jim pripada celotni regres:

iif(UN()>0,UN(),(iif(PRD()<=16,1000.00,iif(PRD()>=17 and PRD()<=40,790.73,iif(PRD()>=41 and PRD()<=50,600.00,iif(PRD()>=51,500.00,0))))))

V kolikor zaposlujete delavce, katerim pripada le sorazmerni del regresa, ta podatek ročno vnesete v postavko regresa v normirane ure (uren). Pred tem preverite, ali imate na postavki regresa v vrstici normiranih ur »Vidnost na PLL« označeno kot Vnos. V kolikor nimate, si ta podatek nastavite, kot prikazuje slika spodaj:

V primeru težav in nejasnosti se obrnite na podporo podjetja Pro-bit.

Podpora strankam,

Slov. Konjice, 13. 4. 2016