Zametek modula Sociala smo že konec leta 2017 omogočili s posebnim podmodulom Pro.4 Tendance - Urejanje dokumentov o stanovalcih, ki omogoča večjo preglednost nad izvajanjem postopkov dokumentiranja pri posameznem prosilcu ali stanovalcu.

Razvoj naših aplikacij je tesno povezan in sledi razvoju stroke. V Pro.4 Tendance, ki bo nadomeščal Pro.3 Domovi starejših, smo tako dodali še dva nova modula: Pro.4 Fizioterapija in Pro.4 Delovna terapija.

Njuna osnovna ideja in cilj je enotno in celovito spremljanje vključenega stanovalca pri izvajanju storitev fizioterapije in delovne terapije v socialnovarstvenem zavodu po protokolu, katerega so pripravili v Združenju fizioterapevtov Slovenije in po standardih prakse v delovni terapiji.

Podroben opis funkcionalnosti najdete na naši spletni strani v razdelku Programske rešitve.

Za dodatne informacije in prpravo ponudbe lahko kontaktirate Jasmino Mohorko na 03 757 39 09 ali na jasmina.mohorko@pro-bit.si.