OBVESTILO – PRO.3 PLAČE

Plača udeležencev javnih del za leto 2017

Spoštovani. Obveščamo vas, da se je z minimalno plačo spremenila tudi plača udeležencev javnih del za leto 2017 po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Večina vas ima zneske zapisane na pomožnih zneskih, te vrednosti popravite v obdobju obračuna plač za mesec januar 2017 za javne delavce na »Vnosi –> Delavci –> Pom. zneski«. Tisti, ki imate zneske zapisane med plačnimi razredi, to popravite na »Šifranti –> Šifranti II –> Plačni razredi«.

Podpora strankam

Slov. Konjice, 6. 2. 2017