Obveščamo vas, da je bil v petek, 14.7.2017, v Uradnem listu št. 38/17, objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12)  in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2017 1,021. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2017 dalje znaša 3,76 eurov.

Znesek prehrane v programu Pro.3 Plače ima večina nastavljenih na nastavitvah obdobja (»Obdobja --> Nastavitve obdobja«), zato znesek prehrane za obračun plač JULIJ 2017 spremenite na enem izmed zneskov. Na katerem, lahko preverite na tipu dodatka za prehrano (na »Vnosi --> Tipi dod. in odt.«). Primer prikazujemo spodaj.

 Slika 1: Tip dodatka "Prehrana"

Slika 2: Znesek 2 na Nastavitvah obdobja

Znesek prehrane v programu Pro.4 Plače je nastavljen na nastavitvah obdobja (»Plače -> Osnovne Nastavitve izplačila«), zato znesek prehrane za obračun plač JULIJ 2017 spremenite na spodaj prikazanem polju.

Slika 3: Cena prehrane na Nastavitvah izplačila v Pro.4 Plače