Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 69/2017 z dne 8.12.2017 so objavljene spremembe v Aneksu številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Več o tem si lahko preberete tukaj.
 
Spremembe se nanašajo predvsem na izplačilo nadur za preteklo leto ter na višino dodatkov za delo, in sicer:
 
(1) Delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki je zanj manj ugoden, najmanj v naslednjem nominalnem znesku ali odstotku od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke:
      – za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se delovni proces izvaja v drugi in tretji izmeni – 10 %;
      – za delo v deljenem delovnem času – 20 %;
      – za pripravljenost na domu – 10 %;
      – za nočno delo – 75 %;
      – za nadurno delo – 30 %;
      – za delo na nedelje 100 %, vendar ne manj kot 5,40 EUR/uro;
      – za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni  kot dela prosti dnevi – 250%.
 
Zakonskim zahtevam uporabniki zadostite s spremembo odstotkov in formul na posameznih tipih vaših postavk.

Spremembe odstotkov na postavkah in formule vam lahko izvedemo tudi mi. Predviden čas urejanja odstotkov na postavkah in formul je 1 ura. Vaše naročilo pričakujemo na podpora@pro-bit.si.

 

Podpora strankam
Slov. Konjice, 8. 1. 2018