Spoštovani.


Obveščamo Vas, da se za izplačila od 1.3.2018 dalje, spremeni najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju. In sicer le-ta znaša 878,55€ (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017, preračunane na mesec za leto 2017 znaša 1.626,95 eur).
 
Vir FURS (objavljeno 5.3.2018) tukaj:
 
Navodila za Pro.3 Plače:
V obračunskem obdobju Februar 2018 tako spremenite znesek na »Obdobja-Nastavitve obdobja« na eni izmed pozicij zneskov za obdobje.
Spodnja slika je primer, kjer je osnova za prispevke zapisana na Znesku 4. Pri Vas je lahko zapisana na katerem izmed ostalih zneskov.

Navodila za Pro.4 Plače:
V Pro.4 je sprememba urejena v samih nastavitvah za vse stranke, vrednosti pa lahko vseeno preverite na nastavitvah obdobja:
 

Za več informacij se lahko obrnete na podporo: podpora@pro-bit.si.


Podpora strankam
Slov. Konjice, 5. 3. 2018