Spoštovani.

Finančna uprava RS je izdala obvestilo, da bo od 30. 6. 2018 onemogočena uporaba protokola TLS 1.0 za pošiljanje fiskalnih računov (računi, maloprodajni računi, avansni računi).
Namen spremembe je vzdrževati minimalno raven varnosti v komunikaciji odjemalcev s FURS sistemom za davčno potrjevanje računov.

Originalno obvestilo Finančne uprave RS:
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/novica/uporabniki_davcnih_blagajn_pozor_7591/

Sprememba potencialno vpliva predvsem na starejše operacijske sisteme v kombinaciji z uporabo PRO.3 aplikacij.
Iz spodnje tabele je razvidno, da po 30. 6. 2018 za komunikacijo s finančno upravo glede davčno potrjenih računov ne bosta več primerna operacijska sistema Windows XP in Windows Server 2003.
V primeru uporabe katere od teh verzij v navezavi z aplikacijo za pošiljanje fiskalnih računov PRO.3 čimprej posodobite vaše operacijske sisteme.

Podpora strankam

Slov. Konjice, 21. 5. 2018