V skladu z dopisom Ministrstva za finance, objavljenega na UJP-ovi spletni strani (https://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=614), ste začeli proračunski porabniki prejemati dokumente eIOP in eOpomin na svoje portale.

Ker so ti dokumenti uvrščeni v predal z eRačuni in so vsebinsko popolnoma enaki kot vsi ostali prejeti računi, jih program ne more uvoziti drugače kot običajne račune.
Indikator, da gre za eIOP ali eOpomin se vidi šele v fazi likvidacije, ko se dejanski dokument odpre v Poštni knjigi (razlika je vidna v predogledu).

Splošen predlog za obravnavno teh dokumentov je, da jih iz koraka »Vnos« pošljete v korak »Zaključek« in v vednost računovodstvu, da se ne bodo mešali v potrjevanje dejanskih računov in da jih ne bo prenašalo v knjigo prejetih računov.

Podpora strankam
Slov. Konjice, 4. 2. 2019