Slovenski podjetniški sklad je objavil Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, s katerim želijo spodbuditi mala in srednje velika podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanj s strani zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija. 

Podjetje PRO-BIT Programska oprema je vpisano v Katalog usposabljanj v področje Digitalizacija procesov in sodeluje v 5 sklopih:
- Evidenca delovnega časa,
- Digitalizacija poslovanja v podjetju (poštna knjiga, dokumentni sistem, elektronska likvidacija dokumentov),
- Digitalizacija skladiščnega poslovanja,
- Digitalizacija Pomoči na domu in 
- Informacijski portal za upravljavce nepremičnin.

Podroben seznam vsebin v katalogu najdete na povezavi tukaj, v iskanje vpišite PRO-BIT.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019-2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023. Več informacij o vavčerju najdete na tej povezavi

Za vsa dodatna vprašanja vezana pokličite na tel. številko 03 757 39 09 ali nam pišite na prodaja@pro-bit.si.