OBVESTILO – PRO.3 PLAČE

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost 

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da se za izplačila po 1.3.2017 (torej za plače februar 2017), spremeni najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju. In sicer le-ta znaša 824,02 € ( 52% povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66).

V obračunskem obdobju Februar 2017 tako spremenite znesek na »Obdobja –> Nastavitve obdobja« na eni izmed pozicij zneskov za obdobje. Spodnja slika je primer, kjer je osnova za prispevke zapisana na Znesku 9.

Pri Vas je lahko zapisana na katerem izmed ostalih zneskov.

Minimalna osnova za obračun prispevkov za samozaposlene pa:

58% PP2016 (prisp.PIZ, ZSTV in ZAP)= 919,10

60% PP2016 (prisp.ZZ)= 950,80

Razlika ZZ PP2016: 950,80-919,10= 31,08

Podpora strankam

Slov. Konjice, 3. 3. 2017