za vodenje zaposlenih

Kadrovska evidenca

Učinkovita informacijska podpora kadrovski službi.

Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca

Namen

Namen kadrovskega informacijskega sistema je ponuditi kadrovski dejavnosti ustrezno podporo pri realizaciji kadrovskih procesov. Aplikacija PRO.4 HRM z moduli ter ostalimi funkcionalnostmi pokriva vsebine in procesi, ki jih izvaja kadrovska služba, nudi enostavno in učinkovito podporo tako za vodjo kadrovske službe, sodelavce ter tudi ostale sodelavce v podjetju, ki so vključeni v razne procese (vodje kot npr. izvajalci letnih razgovorov, ocenjevanj,…).

Uporaba

Program PRO. 4 HRM omogoča vodenje in upravljanje kadrovske evidence, pregled nad delovnim mestom in klasifikacijami, vodenje evidenc o usposabljanjih, odnostnostih, poškodbah, itd., raznovrstni podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, vodenje dokumentov z potekom veljavnosti, z možnostjo dodajanja prilog, načrtovanje napredovanja, nadomeščanja in prerazporeditev zaposlenih, … Kadrovska opravila omogočajo tudi številne obdelave podatkov in izpisov, evidence usposabljanj, nevarnosti po delovnem mestu, pošiljanje M obrazcev. PRO.4 HRM omogoča tudi zagotavljanje podatkov ter vodenje evidenc, ki jih narekuje ZSPJS v javnem sektorju.

Kontakt

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 HRM

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!