za nadzor nad lastnino podjetja

Osnovna sredstva

Program je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev ter obračunavanju amortizacije in prevrednotenja.

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

Namen

Program je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev ter obračunavanju amortizacije in prevrednotenja. Omogoča vodenje evidence osnovnih sredstev v registru (količinsko, vrednostno, z različnimi statusi: osnovna sredstva v uporabi, pripravi, okvari,…) ter njihovo obračunavanje. 

Uporaba

Uporaba programa je zelo enostavna, saj je popis osnovnih sredstev poleg ročnega možen tudi z laserskim čitalcem črtne kode. Ni podvojenega dela, saj se podatki avtomatsko prenašajo v glavno knjigo. Možen je množicen vnos ter razni pregledi in izpisi.

Kontakt

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Osnovna sredstva

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!