za optimalen izračun plač in drugih prejemkov

Plače

Program Pro.4 PLAČE pokriva problematiko izračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, pogodbeno delo,…), kakor tudi prejemke iz naslova ostalih razmerij.

Namen

Program Pro.4 PLAČE pokriva problematiko izračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, pogodbeno delo,…), kakor tudi prejemke iz naslova ostalih razmerij. Aplikacija lahko deluje kot samostojen modul ali v navezavi z modulom HRM, ki zagotavlja matične podatke delavcev za obračun, sicer se ti podatki zagotovijo skozi vnos v plačah.

Uporaba

Aplikacija deluje po principu vrste izplačil. Za eno leto tako nastane 12 vrst izplačil za plače, eno za regres ter po potrebi še ostale vrste izplačil. Za vsako izplačilo so posebej podatki o delavcih, kar pomeni, da je s tem zagotovljena zgodovina podatkov (v primeru napredovanj zaposlenih ter ostalih sprememb matičnih podatkov) hkrati pa je možno voditi različne skupine ljudi glede na izplačila, ki so med sabo popolnoma neodvisna. Tako lahko v aplikaciji plač najdemo naslednje skupine ljudi: redno zaposleni; delavci preko javnih del in zunanji sodelavci (delo preko podjemnih, avtorskih pogodb, izplačila sejnin, najemnin,...).

Kontakt

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Plače

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!