za planiranje izvedbe delovnih nalogov

Planiranje naročniške proizvodnje

Namen

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške proizvodnje, ki omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje in s tem povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

Namenjen je planiranju izvedbe delovnih nalogov – tako za dolgoročne kot kratkoročne projekte, kjer izdelujemo končni produkt po željah naročnika. Planiranje poteka na nivoju delovnih operacij z razporeditvijo dela med tehnološke enote in skupine delavcev. S planiranjem lahko pridobimo pregled zasedenosti strojev, skupin delavcev ter pregled materialnih potreb za želeno obdobje. Glede na pridobljene podatke lahko že v naprej ustrezno povečamo kapacitete proizvodnje in naročimo potreben material za tekoče delo brez zastojev in ozkih grl.

Uporaba

Aktualni delovni nalogi se prenašajo neposredno iz programa VPro, prav tako poteka sinhronizacija normativov oz. sestavnic, zalog in šifrantov proizvodnje. Delovne naloge lahko nato na nivoju delovnih operacij razporejamo med tehnološke enote in skupine delavcev znotraj določenega dneva.

Iz planiranih delovnih nalogov dobimo naslednje podatke:

 • Pregled materialnih potreb v poljubnem obdobju skupaj z vpogledom v aktualno stanje zalog kot so zavedene v VPro.
 • Pregled zasedenosti strojev
 • Pregled zasedenosti delavcev
 • Grafični prikaz poteka dela v gantogramu

Dodatne informacije

Marko Javornik
Produktni vodja
tel: 03 757 39 06
e-Pošta: marko.javornik@pro-bit.si

za planiranje izvedbe delovnih nalogov serijskih izdelkov

Planiranje serijske proizvodnje

Namen

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje serijske proizvodnje ki omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje in s tem povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

Namenjen je planiranju izvedbe delovnih nalogov izdelkov, ki jih izdelujemo serijsko, na tedenski in dnevni ravni. S planiranjem lahko pridobimo pregled zasedenosti strojev, delavcev in orodij ter pregled materialnih potreb, s čimer lahko že v naprej, glede na potrebe povečamo kapacitete proizvodnje in naročimo potreben material za tekoče delo brez zastojev.

Program omogoča tudi možnost dinamičnega planiranja izvedbe posameznega delovnega naloga glede na zasedenost kapacitet (strojev in delavcev), ki je ponujena z grafičnim prikazom za vsako tehnološko enoto proizvodnje posebej. V plan lahko vnašamo predvidene in nepredvidene zastoje v proizvodnji in tako predvidimo potek dela.

Uporaba

Aktualni delovni nalogi se prenašajo neposredno iz programa VPro, prav tako poteka redna sinhronizacija normativov oz. sestavnic, zalog in šifrantov proizvodnje. Delovne naloge lahko v aplikaciji poljubno časovno razporejamo v tedne, nato pa jih znotraj specifičnega tedna razporedimo v posamezne dni ter s tem pridobimo dnevni pregled razporeditve planiranih delovnih nalogov, ki je grafično prikazan v koledarju.

Iz planiranih delovnih nalogov dobimo naslednje podatke:

 • pregled materialnih potreb na tedenski in dnevni ravni, skupaj z vpogledom v aktualno stanje zalog kot so zavedene v VPro
 • Pregled zasedenosti strojev na tedenski in dnevni ravni
 • Pregled zasedenosti delavcev po kategorijah dela na tedenski in dnevni ravni
 • Pregled zasedenosti orodij na tedenski in dnevni ravni

Rezultati:

 • odprava ozkih grl
 • pretočnost naročil
 • pravočasne dobave kupcem
 • organizacija dela
 • pregled materialnih potreb
 • pregled zasedenosti kapacitet in delavcev
 • nemoten potek dela
 • obvladovanje zastojev

Dodatne informacije

Marko Javornik
Produktni vodja
tel: 03 757 39 06
e-Pošta: marko.javornik@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Planiranje proizvodnje

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!