za preglednejšo oskrbo

Pomoč na domu

Aplikacija omogoča evidentiranje opravljenih storitev za posameznega udeleženca pomoči na domu.

Pomoč na domu

Pomoč na domu

Namen

Program Pro.4 Pomoč na domu je preprost in enostaven računalniški program za evidentiranje udeležencev pomoči na domu, opravljenih storitev z izvedbo obračuna in tiskanja faktur. Namenjen je vodenju, planiranju in evidentiranju evidence opravljenih storitev za posameznega udeleženca pomoči na domu. Nastopa lahko kot mobilna aplikacija oziroma aplikacija v oblaku.

Namenjen je izvajalcem storitev pomoči na domu in prinaša velik prihranek časa, saj so vsi podatki zbrani na enem mestu. Vneseni podatki so usklajeni pri evidentiranju udeleženca, vnosu obiskov in opravljenih storitev. Mesečno se ob novo sprejetih udeležencih evidentirajo izključno opravljene storitve.

Uporaba

Skozi aplikacijo se zavajajo vloge za sprejem, sprejem udeležencev, vnos opravljenih storitev. Na podlagi opravljenih storitev izvedemo obračun za aktivno obračunsko obdobje in izpišemo fakture ter različna prednastavljena poročila.

Preko mobilne aplikacije omogočamo potrjevanje prihoda k uporabniku s strani socialne oskrbovalke. Predhodno je potrebno za posamezno oskrbovalko pripraviti plan dela. Mobilno lahko spremljamo kje se posamezna socialna oskrbovalka trenutno nahaja. Kdaj in pri katerem stanovalcu je že opravila obisk.

Kontakt

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Pomoč na domu

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!