Omogoča večjo preglednost nad izvajanjem postopkov dokumentiranja pri posameznem prosilcu ali stanovalcu

Pro.4 Tendance - Urejanje dokumentov o stanovalcih

Program ima odlično zasnovan pregled nad vsemi izdanimi dokumenti na posameznem prosilcu/stanovalcu glede na tip izhodnega dokumenta in datum. 

Pro.4 Tendance - Urejanje dokumentov o stanovalcih

Enostavno, enotno in celovito spremljanje izhodnih dokumentov

Pro.4 Tendance - Urejanje dokumentov o stanovalcih

Namen

Namen uporabe je pretežno na področju socialnega evidentiranja in dokumentiranja, kjer strokovni delavci izdajajo dokumente kot: 

 • Odgovor o popolni vlogi 
 • Odgovor o nepopolni vlogi 
 • Obvestilo o uvrstitvi na čakalno vrsto 
 • Dogovor 
 • Aneks k dogovoru 
 • Preverjanje aktualnosti vloge 
 • Zapisnik o spremembi oskrbe 
 • Zapisnik o premestitvi 
 • ...

Uporaba

 • Večja preglednost nad izdanimi dokumenti 
 • Povezljivost z elektronsko vodeno pisarno, kjer se ob vnosu prošnje kreira elektronski dosje –spis, podatki o prosilcu pa se posredujejo v Pro.3 domovi starejših 
 • Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti 
 • Uporabniki pripravijo različne tipe dokumentov 
 • Arhiviranje v dokumentnem sistemu 
 • Možnost dnevnega evidentiranja aktivnosti, razgovorov pri posameznih stanovalcih na podlagi pred pripravljene predloge 
 • Vpogled v osnovne podatke o prosilcu ali stanovalcu 

Dodatne informacije

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Tendance - Urejanje dokumentov o stanovalcih

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!