za nadzor in upravljanje s stavbami

Upravljalec

Prilagojen specifikacijam Geodetske uprave RS.

Upravljalec

Upravljalec

Namen

Program je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z upravljanjem prostorov in je popolnoma prilagojen njihovim potrebam. Omogoča obračune obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja, rezervnega sklada, najemnin, stroškov iz naslova tekočega vzdrževanja, stroškov merilnikov (vodomerov, kalorimetrov) in ostalih poljubnih stroškov. Prav tako pa omogoča celovito vodenje evidence od osnovnih do tehničnih podatkov. Tehnični podatki objekta se vam ažurirajo avtomatsko s spremembami tehničnih podatkov nepremičnin.

Uporaba

Vnašanje poteka sistematično, kar pomeni prihranek pri času, program pa sam skrbi, da ne pride do podvajanja podatkov. Osnovni šifranti (partnerji, objekti, nepremičnine, kontni plan,…) se vnesejo samo enkrat, uporabljate pa jih čez celoten program. Struktura podatkov nepremičnin in objektov je prilagojena specifikacijam Geodetske uprave RS, kar omogoča povezljivost vaših podatkov s podatki državne baze in morebitne vzajemne prenose.

Kontakt

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 03 757 39 06
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Upravljalec

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!