za nadzor in upravljanje s stavbami

Upravljavec

Prilagojen specifikacijam Geodetske uprave RS.

Upravljalec

Upravljalec

Namen

Program je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin in pokriva celotno upravljanje in obdelavo podatkov, s katerim podjetje prihrani čas, ter z napredno tehnologijo uspešno prevladuje na trgu. Celoten programski paket omogoča vodenje podatkov evidence, vodenje upravljanja in organizacije dela, vnos in porazdelitev prejetih računov, obračune obratovalnih stroškov, analize v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin.

Uporaba

Omogoča celotno in pregledno vodenje in vzdrževanje evidence neomejenega števila stavb, delov stavb, pogodbenikov, najemnih razmerij. Vnašanje poteka sistematično, kar pomeni prihranek pri času. Osnovni šifranti (stavbe, deli stavb, partnerji, šifranti) se vnesejo samo enkrat, uporabljajo pa se čez celoten program. Struktura podatkov stavb in delov stavb je prilagojena specifikacijam Geodetske uprave RS. Tehnični podatki stavbe se ažurirajo avtomatsko, z vnosom oziroma spremembami tehničnih podatkov na delih stavbe.

Kontakt

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Informacije o Pro.4 Upravljalec

Želite več informacij? Pošljite nam e-Pošto in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!