DOKUMENTACIJA

POŠTNA KNJIGA

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

EVIDENCA PREJETE POŠTE, RAČUNOV IN E-RAČUNOV

Ročni vnos skeniranih dokumentov ali avtomatski prevzem dokumentov iz določenega elektronskega naslova.

POTRJEVANJE DOKUMENTOV

Kreiranje poljubnega krogotoka dokumentov z eno ali več nivojskimi potrditvami.

PREGLED NAD DOKUMENTI

Hiter dostop do vseh dokumentov in nastavljivi delovni tokovi.

POVEZAVE Z DRUGIMI PORTALI IN PROGRAMI

Omogoča direktni prenos e-računov iz portala UJP, omogočeno je pošiljanje računov v predal BizBox, prejemanje eRačunov in uvoz ostale prejete pošte s povezavo preko MailBoxa, povezava z DocumentBoxom za zajem podatkov in obdelavo dokumentov.

VODENJE POŠTE PO RAZLIČNIH KRITERIJIH

Možnost vodenja pošte po klasifikacijskem načrtu, signirnih znakih in zadevah, vezanih na posamezne tipe dokumentov ter možnost filtriranja.

SISTEMATIČNOST IN ORGANIZRANOST

Z lahkoto boste izdelali poročila in analize vezane na vaše interakcije in prodajne priložnosti.

DOKUMENTNI SISTEM

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

UPRAVLJANJE IN ZAJEM DOKUMENTOV

Zajamemo lahko vse dokumente, ki prihajajo v podjetje preko klasične pošte, elektronske pošte ali preko faksa. Posamezne dokumente lahko hranimo v različnih verzijah.

NASTAVITEV PRAVIC DOSTOPA IN REVIZIJSKA SLED

Sistem omogoča poljubne nastavitve pravic dostopov do različnih tipov dokumentov.  Beleženje vseh posegov in dostopov do dokumentov.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

PREGLED NAD DOKUMENTI

Vsem vpletenim v delovni proces so vedno na voljo zadnje in veljavne verzije dokumentov.

UREJENOST DOKUMENTOV

Dokumenti so urejeni v enotnem sistemu arhive in omogočajo hitro poizvedbo in prikaz dokumentov tudi izven informacijskega sistema PRO-BIT.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

UPRAVLJANJE IN ZAJEM DOKUMENTOV

Vsem vpletenim v delovni proces so vedno na voljo zadnje in veljavne verzije dokumentov.

NASTAVITEV PRAVIC DOSTOPA IN REVIZIJSKA SLED

Sistem omogoča poljubne nastavitve pravic dostopov do različnih tipov dokumentov.  Beleženje vseh posegov in dostopov do dokumentov.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

PREGLED NAD DOKUMENTI

Zajamemo lahko vse dokumente, ki prihajajo v podjetje preko klasične pošte, elektronske pošte ali preko faksa. Posamezne dokumente lahko hranimo v različnih verzijah.

UREJENOST DOKUMENTOV

Dokumenti so urejeni v enotnem sistemu arhive in omogočajo hitro poizvedbo in prikaz dokumentov tudi izven informacijskega sistema PRO-BIT.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

ELEKTRONSKO VODENJE PISARNE

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

VEČJA PREGLEDNOST NAD IZVAJANJEM POSTOPKOV V ORGANIZACIJI

PRO.4 EVP (elektronsko vodena pisarna) je posebno področje znotraj modula poštna knjiga, ki omogoča večjo preglednost nad izvajanjem postopkov v organizaciji. Omogočeno je pošiljanje dokumentov po elektronski pošti in digitalno podpisovanje.

SAMODEJNO OPOZARJANJE SISTEMA NA ODPRTE POSTOPKE IN PREKORAČENE ROKE

Omogoča reševanje zadev v upravnih in drugih postopkih. Rešitev je tudi namenjena izdelavi, spremembi in dopolnitvi dokumentov v skladu z vladno Uredbo o upravnem poslovanju.

ISKANJE DOKUMENTOV PO RAZNIH KRITERIJIH

Evidentira se vsa prejeta, izhodna pošta in notranji dokumenti, ki nastanejo v času obravnave določene zadeve. Evidenca se vodi na podlagi načrta klasifikacijskih znakov in signirnega načrta (vsaka zadeva se dodeli v reševanje (signira)  pristojni notranji organizacijski enoti ali pooblaščenemu uslužbencu).

ZMANJŠANJE PAPIRNEGA POSLOVANJA IN PREGLED NAD DOKUMENTI

Vsem vpletenim v delovni proces so vedno na voljo zadnje in veljavne verzije dokumentov.

POŠILJANJE DOKUMENTOV PO ELEKTRONSKI POŠTI IN DIGITALNO PODPISOVANJE

PRO.4 EVP je namenjena podpori elektronskega vodenja pisarniškega poslovanja. Mogoče je sprejemanju poštne, osebne in druge prispele pošiljke (vloge, listine, prošnje …), ne glede na izvor.

UREJENOST DOKUMENTOV

Dokumenti so urejeni v enotnem sistemu arhive in omogočajo hitro poizvedbo in prikaz dokumentov tudi izven informacijskega sistema PRO-BIT.

DRUGE REŠITVE

PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreairanje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, termiranje in izpis raznih analiz.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

PRO.4 iPodpora

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

KADROVSKO UPRAVLAJNJE

• HRM
• PLAČE
• POTNI NALOGI
• EDČ

FINANCE IN STORITVE

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.

Slider