EDČ

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

ENOSTAVNA KONTROLA PRISOTNOSTI NA DELU:

Enostavna in pregledna rešitev za beleženje službenih potovanj in ostalih stroškov, ki sodijo zraven. Zajeto je vse: kilometrine, cestnine, parkirnine, gorivo, dnevnice in prenočišča.

EVIDENTIRANJE DOGODKOV PREKO MOBILNE APLIKACIJE ALI SPLETA

Enostavna in pregledna rešitev za beleženje službenih potovanj in ostalih stroškov, ki sodijo zraven. Zajeto je vse: kilometrine, cestnine, parkirnine, gorivo, dnevnice in prenočišča.

EVIDENTIRANJE DOGODKOV TUDI PREKO KOLEDARJA

Možen je tudi ročen vnos dogodkov preko »Koledarja dela«. Na voljo so naslednji osnovni tipi dogodkov, ki pa se lahko tudi poljubno dodajajo.

PREPROSTI ODDAJANJE ZAHTEVKOV ZA DOPUST

Izplačila; za delavca po dokumentih, po stroških; izpis Rek in iRek; množični izpis podatkov po vrsti: nalog za službeno potovanje; obračun potnih stroškov za nalog; nalog, obračun in potno poročilo.

NASTAVLJIVI RAZLIČNI DELOVNI ČASI

Nastavimo lahko izmensko delo; dopoldanski, popoldanski in nočni delovni čas, ali pa nastavimo deljiv delovni čas. Možna je tudi nastavitev delovnega časa znotraj stroškovnega mesta, ki se uporablja pri ročnem vnosu dogodkov na koledarju dela.

REALIZACIJA DELA IN DOGODKI

Ob koncu meseca se pregledajo ure (redno delo, dopust, praznik, boleznine, izmenski dodatki, število prevozov, število malic, ure deljenega delovnega časa) dodajo se lahko še stimulacije, označi izplačilo nadur. Tako pripravljeni podatki se uvozijo v obračun Pro.4 Plače.