Analytics

MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

SISTEMATIČNA KONTROLA POSLOVANJA

Program je namenjen vodstvu podjetja za pregled in sistemsko kontrolo nad poslovanjem in dejansko organizacijo podjetja. To je osnovni cilj razvoja sodobnih informacijskih sistemov.

INTEGRACIJA VSEH INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Za potrebe top managementa je na voljo informacijska obdelava in zbiranje velike množice najrazličnejših podatkov in informacij iz različnih delov podjetja in okolja. Sistemska kontrola se začne na vrhu oz. v upravi podjetja; le-ta je osnovni uporabnik direktorskih analiz. Za svoje delo potrebuje dnevno ažurne informacije iz vseh delov podjetja, torej iz vseh informacijskih podsistemov.

ENOSTAVNO POSREDOVANJE INTERNIH INFORMACIJ

Direktorske analize v osnovi posredujejo poslovodstvu (managementu, odločevalcu) interne informacije (znotraj poslovnega sistema). Interne informacije so lahko iz področja računovodstva (pretekli in prihodnji podatki iz področja finančnega in stroškovnega računovodstvo), ali pa iz vseh ostalih področij v podjetju; prodaja, proizvodnja, razvoj, nabava, finance, kadri.

ZDRUŽEVANJE PODATKOV V VRTILNI TABELI

Uporabniku omogoča združevanje določenih podatkov (štetje, seštevanje), vrtanje v globino in izris grafov. Te analize zaenkrat še ne nastavljamo. Najprej moramo zagotoviti, prave podatke in pravo obliko analiz. To se bo zagotovilo v Excelu, šele nato ko potrdimo, da je analiza prava, točna jo nastavimo v pogledu vrtilne tabel skupaj z grafom.

ENOSTAVNI IZVOZI ANALIZ

S klikom na izvoz vseh analiz v Excel, sistem v Excel izvozi vse analize. Lahko pa izvozimo tudi le izbrane analize, ki jih potrebujemo, določimo parametre in kliknemo na gumb izvoz.

POPOLNA IN SPROTNA PODPORA STRANKAM

V primeru kakršnihkoli težav pri uporabi programa vam je vedno na voljo pomoč naših serviserjev. V program je vdelana tudi on-line pomoč do katere dostopamo hitro in enostavno s pritiskom tipke F1 na oknu kjer pomoč potrebujemo. V aplikacijo je vgrajena možnost prenosa najnovejših navodil z interneta.

NADGRADNJA KANBANA

Principe iz Kanbana smo nadgradili z opcijo časovnega planiranja projektov glede na časovni okvir projekta in obsega del za posamezne naloge znotraj projekta. Dodali smo komponento za poročanje o opravljenem delu na posameznih nalogah, kar je osnova za fakturiranje in obračun stroškov. Osnovni pogled Kanban table smo nadgradili še s koledarskim in Gantt pregledom nalog.

IZBOLJŠANA OBVEŠČENOST VPLETENIH DELEŽNIKOV

Deležnikom omogočite pravilno raven vidnosti in dostopa tudi takrat, kadar se vaš projekt razteza čez več projektnih ekip ali Kanban tabel. Povezovanje delovnih nalog vam omogoča delegiranje nalog med ekipami ali razdelitev nalog na nove table.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

OTHER SOLUTIONS

Slide 1
MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

Slide 1 - copy
CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

Slide 1 - copy
FINANCES AND SERVICES

• INVOICING
• FINANCE
• CERTIFIED CASH REGISTERS
• MATERIAL MANAGEMENT

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.