DOCUMENTATION

POSTAL BOOK

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

EVIDENCA PREJETE POŠTE, RAČUNOV IN E-RAČUNOV

Ročni vnos skeniranih dokumentov ali avtomatski prevzem dokumentov iz določenega elektronskega naslova.

POTRJEVANJE DOKUMENTOV

Kreiranje poljubnega krogotoka dokumentov z eno ali več nivojskimi potrditvami.

PREGLED NAD DOKUMENTI

Hiter dostop do vseh dokumentov in nastavljivi delovni tokovi.

POVEZAVE Z DRUGIMI PORTALI IN PROGRAMI

Omogoča direktni prenos e-računov iz portala UJP, omogočeno je pošiljanje računov v predal BizBox, prejemanje eRačunov in uvoz ostale prejete pošte s povezavo preko MailBoxa, povezava z DocumentBoxom za zajem podatkov in obdelavo dokumentov.

VODENJE POŠTE PO RAZLIČNIH KRITERIJIH

Možnost vodenja pošte po klasifikacijskem načrtu, signirnih znakih in zadevah, vezanih na posamezne tipe dokumentov ter možnost filtriranja.

SISTEMATIČNOST IN ORGANIZRANOST

Z lahkoto boste izdelali poročila in analize vezane na vaše interakcije in prodajne priložnosti.

DOCUMENT SYSTEM

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

UPRAVLJANJE IN ZAJEM DOKUMENTOV

Zajamemo lahko vse dokumente, ki prihajajo v podjetje preko klasične pošte, elektronske pošte ali preko faksa. Posamezne dokumente lahko hranimo v različnih verzijah.

NASTAVITEV PRAVIC DOSTOPA IN REVIZIJSKA SLED

Sistem omogoča poljubne nastavitve pravic dostopov do različnih tipov dokumentov.  Beleženje vseh posegov in dostopov do dokumentov.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

PREGLED NAD DOKUMENTI

Vsem vpletenim v delovni proces so vedno na voljo zadnje in veljavne verzije dokumentov.

UREJENOST DOKUMENTOV

Dokumenti so urejeni v enotnem sistemu arhive in omogočajo hitro poizvedbo in prikaz dokumentov tudi izven informacijskega sistema PRO-BIT.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

UPRAVLJANJE IN ZAJEM DOKUMENTOV

Vsem vpletenim v delovni proces so vedno na voljo zadnje in veljavne verzije dokumentov.

NASTAVITEV PRAVIC DOSTOPA IN REVIZIJSKA SLED

Sistem omogoča poljubne nastavitve pravic dostopov do različnih tipov dokumentov.  Beleženje vseh posegov in dostopov do dokumentov.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

PREGLED NAD DOKUMENTI

Zajamemo lahko vse dokumente, ki prihajajo v podjetje preko klasične pošte, elektronske pošte ali preko faksa. Posamezne dokumente lahko hranimo v različnih verzijah.

UREJENOST DOKUMENTOV

Dokumenti so urejeni v enotnem sistemu arhive in omogočajo hitro poizvedbo in prikaz dokumentov tudi izven informacijskega sistema PRO-BIT.

VODENJE POGODB

S to rešitvijo organizacije vzpostavijo osrednji elektronski register pogodb, s katerim poleg pogodbenih odnosov obvladujejo tudi delovne postopke v povezavi z njihovo uporabo.

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

VEČJA PREGLEDNOST NAD IZVAJANJEM POSTOPKOV V ORGANIZACIJI

PRO.4 EVP (elektronsko vodena pisarna) je posebno področje znotraj modula poštna knjiga, ki omogoča večjo preglednost nad izvajanjem postopkov v organizaciji. Omogočeno je pošiljanje dokumentov po elektronski pošti in digitalno podpisovanje.

SAMODEJNO OPOZARJANJE SISTEMA NA ODPRTE POSTOPKE IN PREKORAČENE ROKE

Omogoča reševanje zadev v upravnih in drugih postopkih. Rešitev je tudi namenjena izdelavi, spremembi in dopolnitvi dokumentov v skladu z vladno Uredbo o upravnem poslovanju.

ISKANJE DOKUMENTOV PO RAZNIH KRITERIJIH

Evidentira se vsa prejeta, izhodna pošta in notranji dokumenti, ki nastanejo v času obravnave določene zadeve. Evidenca se vodi na podlagi načrta klasifikacijskih znakov in signirnega načrta (vsaka zadeva se dodeli v reševanje (signira)  pristojni notranji organizacijski enoti ali pooblaščenemu uslužbencu).

ZMANJŠANJE PAPIRNEGA POSLOVANJA IN PREGLED NAD DOKUMENTI

Vsem vpletenim v delovni proces so vedno na voljo zadnje in veljavne verzije dokumentov.

POŠILJANJE DOKUMENTOV PO ELEKTRONSKI POŠTI IN DIGITALNO PODPISOVANJE

PRO.4 EVP je namenjena podpori elektronskega vodenja pisarniškega poslovanja. Mogoče je sprejemanju poštne, osebne in druge prispele pošiljke (vloge, listine, prošnje …), ne glede na izvor.

UREJENOST DOKUMENTOV

Dokumenti so urejeni v enotnem sistemu arhive in omogočajo hitro poizvedbo in prikaz dokumentov tudi izven informacijskega sistema PRO-BIT.

OTHER SOLUTIONS

MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

FINANCES AND SERVICES

• INVOICING
• FINANCE
• CERTIFIED CASH REGISTERS
• MATERIAL MANAGEMENT

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.

Slider