FINANCES AND SERVICES

INVOICING

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

IZDELAVA DOKUMENTOV

Izdelava in vodenje različnih tipov dokumentov, od predračunov, avansnih računov, eRačunov, faktur za tujino, dobropisov do faktur s položnico.

KREIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV

Omogoča vam ročno in avtomatsko kreiranje dokumentov (predračun-račun, faktura-dobropis, kopiranje fakture) ter množično knjiženje in formiranje računov.

AVTOMATSKE POVEZAVE

Nudi vam avtomatske povezave z bazo INETIS, avtomatske prenose v PRO.4 Finance ter možnosti prenosa v druge ERP sisteme. Nudi tudi davčno potrjevanje računov.

FLEKSIBILNOST

Ker gre za storitev v oblaku, ga lahko uporabljate kjerkoli, kadarkoli in iz katerekoli naprave. Prav tako lahko račune izpišete ali pa jih kot eRačun posredujete svojim strankam po elektronski pošti ali po predpisanem kanalu, v kolikor je naslovnik proračunski uporabnik.

POVEZAVA Z VAŠIM RAČUNOVODSTVOM

V povezavi z računovodstvom se izognemo tiskanju in dostavi računov. Prav tako vašemu računovodstvu nudi pripravljeno knjiženje na klik.

VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

FINANCES

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

POVEZAVE

Možnost pošiljanja vseh izpisov na izbrane elektronske naslove, neposredno iz programa ter določitev urnika pošiljanja. Temeljnica za prejete in izdane račune se samodejno prenese v knjigovodski del, s pomočjo predhodno nastavljenih predlog za knjiženje. Omogočena pa je tudi povezava s spletnim servisom eDavki.

PODPORA DVOSTAVNEMU KNJIGOVODSTVU

Program omogoča podporo dvostavnemu knjigovodstvu s preglednimi izpisi in poročili. Prenos knjižb iz vseh ostalih modulov.

DODATNI IZPISI

Omogoča množico dodatnih izpisov, ki se uporabljajo v računovodstvu, kot so bruto bilanca, kartice glavne knjige, kartice saldakontov, odprte postavke, IOP-ji, opomini in drugi. Vsi izpisi in poročila omogočajo grupiranje in filtriranje po dodatnih atributih, ki si jih lahko poljubno nastavite.

ZAŠČITENI PODATKI

Najem programske rešitve ˝v oblaku˝ omogoča zaščito podatkov, saj se le-ti avtomatsko dodatno shranjujejo na strežniku, prav tako ni potrebna nobena predhodna nastavitev.

VEČJA EFEKTIVNOST

Program omogoča z manj ročnega dela priti do boljših rezultatov, in pregledov katere od vas zahteva vodstvo. In s tem boste pridobili na času, ki ga boste lahko posvetili večji komunikaciji s poslovni partnerji.

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

CERTIFIED CASH REGISTER

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

PREGLEDEN UPORABNIŠKI VMESNIK

Omogoča delo z zaslonom na dotik za hitro prodajo. Vse spremembe, ki jih vnese uporabnik, so takoj vidne v oblačnem sistemu vsem uporabnikom, kar omogoča hiter in nemoten pretok informacij pri vsakdanjem poslovanju.

DELOVANJE NA RAZLIČNIH PLATFORMAH

Aplikacija deluje v različnih  okoljih (osebni računalniki, tablice, pametni telefoni: Android + iOS).

IZDELAVA MALOPRODAJNIH RAČUNOV

Vsebuje vse elemente za izdelavo maloprodajnih računov za storitve s funkcijo vodenje blagajne ter izdelavo cenika. Maloprodajni računi se sproti knjižijo in zapisujejo v blagajniški dnevnik.

VARNO IN UGODNO

Samodejno arhiviranje in zagotovljena varnost podatkov v oblaku. Hkrati tudi ni plačila za nobene Microsoft ter ostale protivirusne licence.

VNOS SPREMEMB

Vnos in spremembe artiklov ter cen se izvajajo na vašem domačem računalniku, sprememba je takoj vidna tudi na tablici ali telefonu.

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

MATERIAL MANAGEMENT

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

VODENJE MATERIALA IN NJEGOVIH STROŠKOV

Omogoča vodenje količinskih in vrednostnih podatkov o prejemih in izdajah materiala oziroma artiklov. Obstaja možnost kreiranja poljubnega števila tipov dokumentov.

PREGLED NAD STANJEM ZALOG

Na dokumentih imamo v vsakem trenutku pregled nad stanjem zalog v skladiščih.

ANALIZE

Spremljanje materialnega poslovanja je v programu podprto s popolnoma prilagodljivo izdelavo analiz cenika, zalog, materialnih kartic, naročil, prejemov in izdaj. Izdelane analize so nam lahko v veliko pomoč pri vsakodnevnem poslovnem odločanju.

FLEKSIBILNA UPORABA IN DOSTOP

Programska rešitev je primerna tako za uporabnike z lastnim kot za tiste z zunanjim računovodstvom. Ker gre za storitev v oblaku, sta njegova uporaba in dostop veliko bolj fleksibilna, saj ga lahko uporabljate kjerkoli, kadarkoli in iz katerekoli naprave.

UVOZ PODATKOV

Iz XLS datotek lahko uvozite podatke o artiklih in kreirate katerikoli dokument (otvoritev, naročilo, prejem, izdaja).

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

OTHER SOLUTIONS

MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

FINANCES AND SERVICES

• INVOICING
• FINANCE
• CERTIFIED CASH REGISTERS
• MATERIAL MANAGEMENT

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.

Slider