HUMAN RESOURCING MANAGEMENT

KADROVSKA EVIDENCA

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

VSE NA ENEM MESTU

Vodenje in upravljanje kadrovske evidence, pregled nad delovnim mestom in klasifikacijami, podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, zdravstveni pregledi, bolniške in druge odsotnosti in poškodbe pri delu, podatki za plače (bančni račun, zavarovanje), vodenje dopustov, izpisovane odločb o dopustu, in še mnogo drugih kadrovskih podatkov opravil, vse na enem mestu.

PODPORA ZA JAVNI SEKTOR

Aplikacija nudi podporo tudi v organizacijah javnega sektorja.

RAZVOJ DELAVCEV

Standardni postopki za ugotavljanje delovne uspešnosti ter strokovnega razvoja sodelavcev, ocenjevanje osebnostnega potenciala in vodenje letnih razgovorov, omogočajo celovito obravnavanje človeškega kapitala z nizkimi stroški in visokimi standardi.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.

PAYROLLS

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Aplikacija lahko deluje kot samostojen modul ali v navezavi z modulom HRM, ki zagotavlja matične podatke delavcev za obračun, sicer se ti podatki zagotovijo skozi vnos v plačah.

UČINKOVITA REŠITEV ZA POKRIVANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV

Program Pro.4 PLAČE pokriva problematiko izračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, pogodbeno delo,…), kakor tudi prejemke iz naslova ostalih razmerij.

HRANI ZGODOVINO PODATKOV

Za vsako izplačilo so posebej podatki o delavcih, kar pomeni, da je s tem zagotovljena zgodovina podatkov (v primeru napredovanj zaposlenih ter ostalih sprememb matičnih podatkov).

RAZLIČNE SKUPINE LJUDI GLEDE NA IZPLAČILA

Mogoče je voditi različne skupine ljudi glede na izplačila, ki so med sabo popolnoma neodvisna. Tako lahko v aplikaciji plač najdemo naslednje skupine ljudi: redno zaposleni; delavci preko javnih del in zunanji sodelavci (delo preko podjemnih, avtorskih pogodb, izplačila sejnin, najemnin,…).

VSE VRSTE IZPLAČIL

Za vsako skupin ljudi je možen: obračun, izpis ustreznih internih poročil, obrazcev, priprava paketa za izplačilo, prenos temeljnice v glavno knjigo. Skratka, v aplikaciji plač je možno obračunati in izplačati katerokoli vrsto izplačila.

SAMOSTOJNO NASTAVLJANJE PARAMETROV IN ZAKONSKIH SPREMEMB

Veliko parametrov za izračun plač uporabnik nastavlja sam (predvsem izkušeni uporabniki), ki jim je tako omogočeno, da lahko določene zadeve v primeru zakonskih ali internih sprememb uredijo kar sami (dodajanje novih vrst izplačil, korekcije temeljnic, …).

VSE VRSTE PODJETIJ

Aplikacija podpira obračun za vse vrste podjetij in organizacij tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Program PRO.4 HRM lahko funkcionira kot samostojen modul, večinoma pa s programom plač deluje kot zaokrožena celota, saj PRO.4 HRM zagotavlja kadrovske podatke za izračun plač.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.

POTNI NALOGI

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

ENOSTAVNO IN PREGLEDNO

Enostavna in pregledna rešitev za beleženje službenih potovanj in ostalih stroškov, ki sodijo zraven. Rešitev je primerna za vse, od enega do več sto uporabnikov

PREPROST IZRAČUN DNEVNIC

Računanje dnevnic glede na nastavljene nastavitve ter avtomatsko zmanjševanje dnevnice, če je označen zajtrk/kosilo/večerja (višina se nastavi v nastavitvah).

AVTOMATSKE POVEZAVE S KNJIGOVODSTVOM

Ko zaključite z obračuni vse skupaj avtomatično prenesete v knjigovodsko evidenco (v povezavi s PRO.4 Finance) ali pa v Pro.4 Plače.

VEČ MOŽNOSTI IZPISOV ANALIZ

Izplačila; za delavca po dokumentih, po stroških; izpis Rek in iRek; množični izpis podatkov po vrsti: nalog za službeno potovanje; obračun potnih stroškov za nalog; nalog, obračun in potno poročilo.

IZPLAČILO

Možnost izplačila potnih stroškov na transakcijski račun delavca ali pa prenos v PRO.4 Plače ali PRO.4 Finance.

SHRANJEVANJE RELACIJ

Shranite si lahko najpogostejše relacije, dostopate do Google zemljevidov, ki omogočajo pregled možnih variacij do cilja ter r ačunanje poti.

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Program PRO.4 HRM lahko funkcionira kot samostojen modul, večinoma pa s programom plač deluje kot zaokrožena celota, saj PRO.4 HRM zagotavlja kadrovske podatke za izračun plač.

PRIMERNO ZA VSE, OD ENEGA DO VEČ STO UPORABNIKOV

Beleženje službenih potovanj, dostav in ostalih podobnih stroškov – dnevni ali mesečni.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.

TNA

WORKING HOURS RECORD

Are you looking for a user-friendly and accessible time and attendance solution? In that case, go on reading. Pro-bit has a solution for you: time and attendance system for the registration of working time.

The TNA (time and attendance system) module is a user-friendly solution for recording working time and events. It includes a user interface and an administrative interface, however individual access rights can be highly customised, of course.

Pro-Bit Registracija delovnega časa

Why introduce an electronic time and attendance system?

With an electronic time and attendance system, working hours will always be recorded and processed accurately. All data is stored in one place and available for further processing. An electronic time and attendance system will also vastly simplify and speed up the work in your HR department.

Evidenca delovnega časa Pro-Bit

TIME AND ATTENDANCE SYSTEM APPLICATION

Vpogled v stanje prisotnosti na delu. Na mobilni aplikaciji ali na spletnem dostopu.

User interface customised with different access rights.

Review of the completed work and events.

Configurable working times (work in shifts) or management within the cost centre.

Configurable types of presence at work (work, lunch, break, field work, absence).

Possibility to download doctor’s sick note from the e-Vem portal.

Possibility to download doctor’s sick note from the e-Vem portal.

Customisable recording rules.

Vpogled v stanje prisotnosti na delu. Na mobilni aplikaciji ali na spletnem dostopu.

Entry of events and registration via a mobile app, an online portal or via a terminal.

Cloud-based solution – an easy-to-use user interface and state-of-the-art infrastructure.

Enostavna namestitev in uporaba na Android in iOS. Aplikacija za mobilni telefon je na voljo na Google Store ali App store.

Submission of leave requests and review of leave status.

Evidentiranje dogodkov tudi preko koledarja.

Transfer of overtime and minus hours.

CONNECTION WITH ACCOUNTING SERVICES

The TNA (time and attendance system) can work as a standalone solution or a comprehensive solution with direct connection with the Pro.4 accounting system, Salaries module.

The TNA is a flexible solution that allows the export of data for further use in the calculation of salaries in other accounting systems.

PACKAGES

Paketi Pro-Bit rešitev predstavljajo sodobne in uporabnikom dostopne rešitve.
S tem namenom smo tudi pripravili tri pakete prilagojene z različnimi funkcionalnostmi.

BASIC

Recording of all types of events via an online app

Recording of all events via a mobile app

Requests for leave of absence

View of events and history of events

Corrections by the administrator

Preparation of hours for salary calculation in .csv file

View of employees' status

STANDARD

Everything in Basic

Management of sick pay by classifications

Transfer of overtime/minus hours

Corrections by the user

Different work schedules

Management of staff leave

Download of doctor’s sicknotes from the e-Vem portal (in development)

Rounding of hours

ADVANCED

Everything in Standard

Management by locations (work sites, work orders)

Available space for files (2GB)

Za več informacij o možnostih uvedbe evidence delovnega časa v vaše procese smo vam na voljo.

Jasmina Mohorko

prodaja@pro-bit.si

03 757 39 10

OTHER SOLUTIONS

MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

FINANCES AND SERVICES

• INVOICING
• FINANCE
• CERTIFIED CASH REGISTERS
• MATERIAL MANAGEMENT

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.

Slider