PRODUCTION PLANNING

BENEFITS

POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI

Omogoča vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje za učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov. S planiranjem lahko pridobimo pregled zasedenosti strojev, skupin delavcev ter pregled materialnih potreb za želeno obdobje.

VEČJA PRETOČNOST DELA

Glede na pridobljene podatke lahko že vnaprej ustrezno povečamo kapacitete proizvodnje in naročimo potreben material za tekoče delo brez zastojev in ozkih grl.

ENOSTAVNO PLANIRANJE IZVEDBE DELOVNIH NALOGOV

Tako za dolgoročne kot kratkoročne projekte, kjer izdelujemo končni produkt po željah naročnika. Planiranje poteka na nivoju delovnih operacij z razporeditvijo dela med tehnološke enote in skupine delavcev. S planiranjem lahko pridobimo pregled zasedenosti strojev, skupin delavcev ter pregled materialnih potreb za želeno obdobje.

OPTIMIZARANJE ČASA

Pomaga, da naredite plan proizvodnje hitreje ter tako optimizirate tudi las vodje oziroma planerja proizvodnje.

POVEZAVE Z ERP SISTEMOM

V povezavi z vašo ERP aplikacijo lahko tvorite plan na podlagi vnesenih naročil in sestavnic ter se tako izognete problemu, da bi karkoli spregledali ali pozabili.

VSE NA ENEM MESTU

Poslovite se od planov v različnih mapah, dokumentih in razpredelnicah na računalniku ter združite vse na eno mesto, v planerju prijaznemu uporabniškemu vmesniku.

NADGRADNJA KANBANA

Principe iz Kanbana smo nadgradili z opcijo časovnega planiranja projektov glede na časovni okvir projekta in obsega del za posamezne naloge znotraj projekta. Dodali smo komponento za poročanje o opravljenem delu na posameznih nalogah, kar je osnova za fakturiranje in obračun stroškov. Osnovni pogled Kanban table smo nadgradili še s koledarskim in Gantt pregledom nalog.

IZBOLJŠANA OBVEŠČENOST VPLETENIH DELEŽNIKOV

Deležnikom omogočite pravilno raven vidnosti in dostopa tudi takrat, kadar se vaš projekt razteza čez več projektnih ekip ali Kanban tabel. Povezovanje delovnih nalog vam omogoča delegiranje nalog med ekipami ali razdelitev nalog na nove table.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

OTHER SOLUTIONS

Slide 1
MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

Slide 1 - copy
CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

Slide 1 - copy
FINANCES AND SERVICES

• INVOICING
• FINANCE
• CERTIFIED CASH REGISTERS
• MATERIAL MANAGEMENT

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.