IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

S prijavo dovoljujem družbi PRO-BIT programska oprema d.o.o. (v nadaljevanju PRO-BIT d.o.o.) obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Uredbo GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v nadaljevanju GDPR). Več o pogojih poslovanja in varstvu osebnih podatkov najdete tukaj.