Kodeks trajnostnega poslovanja za dobavitelje

Spoštovani,

družba Pro-bit programska oprema d.o.o., ponosni imetnik certifikatov kakovosti ISO 9001 in ISO 27001, si prizadeva graditi in ohranjati družbeno odgovornost in poslovno verigo, ki temelji na načelu trajnostnega razvoja. V odnosu do poslovnih partnerjev spoštujemo ustrezno zakonodajo in predpise ter najvišje standarde poslovne etike. Naše poslovanje je transparentno. S poslovnimi partnerji gradimo odnos medsebojnega zaupanja.

Zagotavljamo, da ima naša dobavna veriga visoko integriteto. V smislu celovitega pristopa k trajnosti našega poslovanja smo kriterije, kot so varstvo okolja, varstvo pri delu in upoštevanje človekovih pravic, vključili tudi v odločitve o izbiri naših dobaviteljev. Materiale nabavljamo samo od dobaviteljev, ki imajo brezhibno prakso na področju človekovih pravic, varovanja okolja in skladnosti z zakonodajo.

Razvili smo svoj Kodeks trajnostnega poslovanja za dobavitelje (v nadaljevanju: Kodeks), s katerim želimo poudariti tri temeljna načela, ki so vodilo našega delovanja. To so spoštovanje veljavnih zakonskih zahtev in najboljše prakse v zvezi z delovnopravno zakonodajo ter s področij ravnanja z energijo in okoljem. Najboljšo prakso pričakujemo tudi na področjih varstva in zdravja pri delu, ravnanju z odpadki, prevozu blaga in varstvu pred požarom. Vse navedene zahteve bomo upoštevali tudi pri izbiri dobaviteljev, s katerimi želimo sodelovati. Trajnostni dobavitelji bodo dolgoročno uspešnejši, kar pomeni, da bo sodelovanje z njimi lahko uspešnejše tudi za naše podjetje, pri čemer bomo oboji lahko povečevali tudi naš trajnostni vpliv na okolje.

Kodeks najdete tukaj >> 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Vlado Gobec, direktor Pro-bit Programska oprema d.o.o.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih