Pro-bit za MALA PODJETJA IN RAČUNOVODSKE SERVISE

Pomagamo vam, da s paketno rešitvijo, ki je nastala na preizkušeni praksi velikih podjetij, pri svojem delu uporabite pred nastavljene funkcije in nastavitve, ki pokrivajo vse procese v vašem podjetju. Z hitro uvedbo, lahko pričnete z delom takoj, saj je že vse pred nastavljeno in primerno za učinkovito uporabo.

PAKETI

PRO.4 ME MINI

Namenjen trgovskim in storitvenim podjetjem, ki jim računovodstvo vodi računovodski servis

PRO.4 ME START

Namenjen trgovskim in storitvenim podjetjem, ki imajo svoje lastno računovodstvo

PRO.4 ACC

Namenjen računovodskim servisom

Funkcionalnosti in moduli

PRO.4 ME MINI

PRO.4 ME START

PRO.4 ACC

Število organizacij

2

2

20

Število lokacij

1

1

1

Fakturiranje storitev

Veleprodaja

Maloprodaja

Potni nalogi

Poštna knjiga

Povezava z računovodskim servisom – PRO.4 ACC

CRM (kontakti, naloge, koledar)

Izterjava (ddv, saldakonti, blagajna, plačilni promet)

Finance - Basic (DDV, GKS, OS, BLAGAJNA, PLAČ. PROMET)

Finance - Standard

Obračun Plač (do 10 zaposlenih)

Do 25 zaposlenih

Velikost prostora za datoteke in podatke

1 GB

1 GB

1 GB

Dokumentni sistem - PRO.4 DOC

opcija

opcija

opcija

Dokumentni sistem - PRO.4 DOC