ACC

CELOVITA REŠITEV ZA RAČUNOVODSKE SERVISE

Omogoča vam vodenje dvostavnega knjigovodstva s preglednimi izpisi in poročili. Enostaven je vnos ročnih temeljnic za knjižbe, ki niso nastale avtomatično v ostalih modulih.

SAMODEJNO PRENAŠANJE FAKTUR

Prejeti in izdani računi vneseni preko DDV modula se samodejno prenesejo preko vzorcev knjiženja v knjigovodski del programa. Formiranje in oddaja obrazcev poteka avtomatično, podprta pa je tudi povezava s spletnim servisom eDavki.

POSEBEN MODUL BLAGAJNA

Omogoča vam klasično blagajniško poslovanje v podjetju z blagajniškimi prejemki in izdatki ter blagajniškim dnevnikom. Zagotovljeno je poslovanje v različnih valutah in povezava z glavno knjigo (avtomatski prenos in knjiženje). Omogočeno je tudi avtomatično pokrivanje računov v saldakontih ob vnosu blagajniškega prejemka.

POSEBEN MODUL PLAČILNI PROMET

Podpira avtomatično generiranje plačilnih nalogov na podlagi prejetih računov, podprto pa je tudi ročno dodajanje nalogov. Da ne boste izgubljali časa, smo poenostavili in pohitrili pripravo ter prenos XML datotek na banko.

OSTALI MODULI PAKETA PRO.4 ACC

PRO.4 Fakturiranje, PRO.4 Poštna knjiga, PRO.4 Potni nalogi, PRO.4 Plače, PRO.4 Finance Standard.

MODULI PROGRAMSKEGA PAKETA PRO.4 ME START

PRO.4 Fakturiranje storitev, PRO.4 Veleprodaja, PRO.4 Maloprodaja, PRO.4 Potni nalogi, PRO.4 Poštna knjiga, , PRO.4 CRM, PRO.4 Vodenje izterjave, PRO.4 Finance – Basic (DDV, GKS, OS, BLAGAJNA, PLAČ. PROMET), povezava z računovodskim servisom – PRO.4 ACC.

Funkcionalnosti in moduli

PRO.4 ME MINI

PRO.4 ME START

PRO.4 ACC

Število organizacij

2

2

20

Število lokacij

1

1

1

Fakturiranje storitev

Veleprodaja

Maloprodaja

Potni nalogi

Poštna knjiga

Povezava z računovodskim servisom – PRO.4 ACC

CRM (kontakti, naloge, koledar)

Izterjava (ddv, saldakonti, blagajna, plačilni promet)

Finance - Basic (DDV, GKS, OS, BLAGAJNA, PLAČ. PROMET)

Finance - Standard

Obračun Plač (do 10 zaposlenih)

Do 25 zaposlenih

Velikost prostora za datoteke in podatke

1 GB

1 GB

1 GB

Dokumentni sistem - PRO.4 DOC

opcija

opcija

opcija

Dokumentni sistem - PRO.4 DOC