OBJAVLJEN NOV RAZPIS – P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Spoštovani.
 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem in sicer za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke (seznam bank najdete v javnem razpisu).  SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita
 

Hkrati bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G ) in glede na starost podjetja.

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec)!

Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2020! V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPSa (za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji).
 

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 10.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020. 

 
Več informacij in dostop do javnega razpisa je na voljo tukaj.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih