OBVESTILO – PRO.3/PRO.4 PLAČE – MEGA KORONA ZAKONODAJA

Spoštovani.

Mega anti korona zakon (ZIUZEOP) je bil v Državnem zboru sprejet v 2. aprila 2020. Veljal bo od 11. aprila do 31. maja 2020, izjemoma do 30. 6. 2020.

Uvodoma opozarjamo, da je za bralca in za pravilno interpretacijo zelo pomembno poznavanje ZIUPPP (Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. marca dalje in ZIUZEOP. Slednji namreč ZIUPPP v določenih delih bistveno spreminja.

Mega anti korona zakon določa ukrepe za april (v nekaterih primerih že od 13. 3.) in maj 2020. ZIUPPP pa določa ukrepe od 29. marca do 30. septembra 2020.

Več dokumentacije oz. vprašanj in odgovorov na spletnih povezavah:
https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Va%C5%A1a-vpra%C5%A1anja-in-odgovori#107912703-akanje-na-delo.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020036.pdf.

 

DOPOLNITEV IN SPREMEMBE

Ena izmed dikcij zakona je tudi delna oprostitev prispevkov PIZ za delavce, ki so v času epidemije delali in hkrati oprostitev vseh prispevkov za zaposlene, ki so v času epidemije bili na čakanju na delu oz. je bilo njihovo delo nezmožno zaradi višje sile (137.člen ZDR-1 oz. 138.člen ZDR-1).

V skladu z zakonom smo primorani v programu pripravit nekaj dopolnitev, ki jih potrebujemo za pravilno poročanje obrazcev in upoštevanje oprostitev prispevkov.

Kar se tiče rek obrazcev je obvestilo navedeno takole:
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov so za namen izplačila plače in nadomestila plače uvedene 4 nove vrste dohodka, in sicer:
– REK-1; vrsta dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije
– REK-1; vrsta dohodka 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Za izplačilo mesečnega kriznega dodatka pa mora delodajalec predložiti REK-1; vrsta dohodka 1190 dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.
Vir: E-davki

Za potrebe pravilnega poročanja rek obrazcev potrebujemo na postavkah več razmerij, ki nam bodo podlaga za pridobljene zneske poročanj in delavce na katere se oprostitve nanašajo.

Vsi spremljamo dnevne novosti, spremembe in iščemo rešitve, ki bi bile za vse čim bolj prijazne, za nas pa takšne, da jih lahko implementiramo čim hitreje in brez možnosti napak prejšnje verzije programa.

Pripravljamo torej programsko dopolnitev, kjer bomo upoštevali te  oprostitve prispevkov in omogočili oddajo rek obrazcev.

Obvestila z navodili za nova razmerja bodo kmalu objavljeni, prav tako nova verzija, ko bo na voljo, posredovana vsem uporabnikom. Trenutno je nasvet takšen, kot ga je objavila spletna stran Finančne uprave, važno je, da delavci prejmejo plačilo za svoje delo.

Seznam rednega dela, nadomestil, dodatkov bo potrebno ločiti glede na čas; do in pred razglasitvijo epidemije. Vnesite jih po že doslej znanem načinu, v primeru delitve obračuna na dva dela (če se bo pokazalo, da je to najoptimalnejša rešitev, se bo opravljeno delo ločilo na dva obdobja).

Hkrati še ni nove sheme xml na e-davkih (le excel tabela novih rek obrazcev), tudi ni testnega okolja, ki nam je v pomoč pri testiranju razvoja programske opreme.

V kolikor boste plače izplačevali že pred uveljavitvijo Mega anti korona zakon (ZIUZEOP), priporočamo, da izplačilo plač pripravite po ustaljenem postopku. Torej  brez upoštevanja oprostitve prispevkov. V primeru, da potrebujete katero izmed novih postavk (čakanje na delo, varstvo otrok, krizni dodatek,..) nas obvestite na podpora@pro-bit.si in pomagali vam bomo pri nastavitvah.

Vljudno prosimo za razumevanje.

Bodite in ostanite zdravi.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih