Obvestilo za stranke: Pro.4 Domovi starejših – uvoz podatkov iz Excel datoteke o izvedenih hitrih testih

Spoštovani uporabniki programa Pro.4 Domovi starejših.

Obveščamo vas, da smo vam omogočili uvoz podatkov iz Excel datoteke o izvedenih hitrih testih v programu Pro.4 Domovi.

Funkcionalnost na vašo željo vklopi pooblaščen serviser programa Pro.4 Domovi.

Zahtevo za vklop pošljite na podpora@pro-bit.si ali z oddajo zahtevka v programu Pro.4.

Zagotovljen je zajem podatkov iz datoteke, katero lahko izvozite iz sistema zVem, kamor zaposleni dnevno vnašajo podatke o izvedenih hitrih testih.

Zajem podatkov je omogočen glede na trenutno strukturo datoteke, kjer je v stolpcu F podatek o številki kartice, v stolpcu G ime, v stolpcu H priimek in v stolpcu J datum izvedenega testa.
Opozorilo! V kolikor se struktura datoteke spremeni pozivamo prvega izvajalca,
da nas o tem obvesti, da uskladimo uvoz.

Iz sistema lahko izvozite datoteke za stanovalce in zaposlene ločeno.

Ko imate na delovni postaji pripravljene datoteke za uvoz, kliknete na »Dodaj« fakturo zdravstvo (stanovalci) ali fakturo za zaposlene ter zatem na posameznem dokumentu izberemo »Uvoz podatkov«

Po izboru storitve se samodejno zapolnijo ostali podatki, če so zavedeni na bremenitvi ZN Storitev ZZZS po veljavnem ceniku in če cena obstaja v ceniku.

-Vrsta dejavnosti

-Podvrsta dejavnosti

-Cena

-Organizacijska enota

-SN

-STM

-Konto

-Protikonto

Opozorilo! Večina izvajalcev za hitre teste ni prejela novega cenika, zato ceno na maski uskladite veljavnim predpisom.

Ko preverimo in po potrebi uredimo podatke, kliknemo na gumb »Uvozi«, kjer nam program na dokument prenese podatke iz excel datoteke.

Pri uvozu morate paziti, da izločite osebe, kjer je država nosilca zavarovanja tujina.

V kolikor le-teh oseb ne izločite bo dokument s strani ZZZS-ja zavrnjen in bo potrebno kasnejše urejanje.
Prav tako pred uvozom podatkov preverite, da v datoteki ni zaveden en stanovalec/zaposlen na isti dan večkrat. 
Za vsako različno izvedeno storitev mora biti uvoz podatkov ločen (hitri antigenski testi ali PCR testi).

Podpora strankam,
Slov. Konjice, 17. 11. 2021

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih