OBVESTILO: ZAKONSKE SPREMEMBE – MEGA ANTI KORONA ZAKON (ZIUZEOP) – dopolnitve maj

ZAKONSKE SPREMEMBE – MEGA ANTI KORONA ZAKON (ZIUZEOP) ODDAJA REK-1 OBRAZCEV

Spoštovane stranke, uporabniki programov Pro.4 Plač.

Obveščamo vas, da smo programsko uredili skupinsko akcijo za zamenjavo razmerja na tipih postavk, prav tako bomo prikazali primer boleznin do 30. dni, v obdobju od 11. 4. 2020 do predvidoma 31. 5. 2020, ki se bo izplačal v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Za delodajalce, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije, nova ureditev ne velja, in nadomestila plače še nadalje izplačujejo v svoje breme.

 

1. SKUPINSKA AKCIJA – SPREMEMBA RAZMERIJ

Plača za mesec April 2020 -> Skupinsko upravljanje s podatki -> Sprememba razmerja

V polju Izberi tip postavke, obkljukate vse postavke za katere boste uveljavljali oprostitev prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Predlagamo vam, da si izpišete zbirno kuverto in preverite katerim postavkam morate zamenjati razmerje.

V polju Razmerje pa izberete razmerje 98 Oprostitev PIZ-korona.

Sedaj se bo za postavke, ki imajo izbrano razmerje 98 Oprostitev PIZ-korona, kreiral REK-1 obrazec, vrsta dohodka 1002.

V naslednjem koraku je potrebno izvršiti zunanji preračun za vse delavce.

Plača za mesec April 2020 -> Izračun plač -> Preračunaj

2. NADOMESTILO PLAČE V BREME OZZ OD 1. DNE ZADRŽANOSTI OD DELA (56. člen ZIUZEOP)

V obdobju od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do predvidoma 31. 5. 2020 (če Vlada RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona) se nadomestila plače, ki bi jih delodajalec po 137. členu  ZDR-1 zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme, izplačujejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Glede na zgoraj zapisano dikcijo, boste morali ločiti boleznine do 30 dni:

  • od datuma 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020 in
  • od datuma 11. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Pri bolezninah do 30. dni, od datuma 1. 4. 2020 – 10. 4. 2020 boste na obračunu dodali razmerje oprostitev PIZ, kot ste to že uredili v mesecu marcu.

Bolezninam v času od 11. 4. 2020 do 30. 4. 2020 pa boste morali zamenjati razmerje na spodaj prikazan način.

Iz menija v polju Razmerje izberite novo razmerje, ki smo vam ga že programsko dodali v šifrant – Refundacije Covid-19.

Novo dodano razmerje:

Šifranti -> Razmerja

Pravilna priprava obračuna:

Pregled plačilne liste:

Na spletni strani TUKAJ, si lahko pogledate na praktičnih primerih, kakšna je pravilnost poročanja na navaden in Covid-19 refundacijski zahtevek.

V kolikor boste imeli težave oz. če imate dodatna vprašanja, nas obvestite na

Pro-bit programska oprema d.o.o.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih