FINANCE IN STORITVE

FAKTURIRANJE STORITEV

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

IZDELAVA DOKUMENTOV

Izdelava in vodenje različnih tipov dokumentov, od predračunov, avansnih računov, eRačunov, faktur za tujino, dobropisov do faktur s položnico.

KREIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV

Omogoča vam ročno in avtomatsko kreiranje dokumentov (predračun-račun, faktura-dobropis, kopiranje fakture) ter množično knjiženje in formiranje računov.

AVTOMATSKE POVEZAVE

Nudi vam avtomatske povezave z bazo INETIS, avtomatske prenose v PRO.4 Finance ter možnosti prenosa v druge ERP sisteme. Nudi tudi davčno potrjevanje računov.

FLEKSIBILNOST

Ker gre za storitev v oblaku, ga lahko uporabljate kjerkoli, kadarkoli in iz katerekoli naprave. Prav tako lahko račune izpišete ali pa jih kot eRačun posredujete svojim strankam po elektronski pošti ali po predpisanem kanalu, v kolikor je naslovnik proračunski uporabnik.

POVEZAVA Z VAŠIM RAČUNOVODSTVOM

V povezavi z računovodstvom se izognemo tiskanju in dostavi računov. Prav tako vašemu računovodstvu nudi pripravljeno knjiženje na klik.

VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

FINANCE

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

POVEZAVE

Možnost pošiljanja vseh izpisov na izbrane elektronske naslove, neposredno iz programa ter določitev urnika pošiljanja. Temeljnica za prejete in izdane račune se samodejno prenese v knjigovodski del, s pomočjo predhodno nastavljenih predlog za knjiženje. Omogočena pa je tudi povezava s spletnim servisom eDavki.

PODPORA DVOSTAVNEMU KNJIGOVODSTVU

Program omogoča podporo dvostavnemu knjigovodstvu s preglednimi izpisi in poročili. Prenos knjižb iz vseh ostalih modulov.

DODATNI IZPISI

Omogoča množico dodatnih izpisov, ki se uporabljajo v računovodstvu, kot so bruto bilanca, kartice glavne knjige, kartice saldakontov, odprte postavke, IOP-ji, opomini in drugi. Vsi izpisi in poročila omogočajo grupiranje in filtriranje po dodatnih atributih, ki si jih lahko poljubno nastavite.

ZAŠČITENI PODATKI

Najem programske rešitve ˝v oblaku˝ omogoča zaščito podatkov, saj se le-ti avtomatsko dodatno shranjujejo na strežniku, prav tako ni potrebna nobena predhodna nastavitev.

VEČJA EFEKTIVNOST

Program omogoča z manj ročnega dela priti do boljših rezultatov, in pregledov katere od vas zahteva vodstvo. In s tem boste pridobili na času, ki ga boste lahko posvetili večji komunikaciji s poslovni partnerji.

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

DAVČNA BLAGAJNA V OBLAKU

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

PREGLEDEN UPORABNIŠKI VMESNIK

Omogoča delo z zaslonom na dotik za hitro prodajo. Vse spremembe, ki jih vnese uporabnik, so takoj vidne v oblačnem sistemu vsem uporabnikom, kar omogoča hiter in nemoten pretok informacij pri vsakdanjem poslovanju.

DELOVANJE NA RAZLIČNIH PLATFORMAH

Aplikacija deluje v različnih  okoljih (osebni računalniki, tablice, pametni telefoni: Android + iOS).

IZDELAVA MALOPRODAJNIH RAČUNOV

Vsebuje vse elemente za izdelavo maloprodajnih računov za storitve s funkcijo vodenje blagajne ter izdelavo cenika. Maloprodajni računi se sproti knjižijo in zapisujejo v blagajniški dnevnik.

VARNO IN UGODNO

Samodejno arhiviranje in zagotovljena varnost podatkov v oblaku. Hkrati tudi ni plačila za nobene Microsoft ter ostale protivirusne licence.

VNOS SPREMEMB

Vnos in spremembe artiklov ter cen se izvajajo na vašem domačem računalniku, sprememba je takoj vidna tudi na tablici ali telefonu.

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

MATERIALNO POSLOVANJE

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

VODENJE MATERIALA IN NJEGOVIH STROŠKOV

Omogoča vodenje količinskih in vrednostnih podatkov o prejemih in izdajah materiala oziroma artiklov. Obstaja možnost kreiranja poljubnega števila tipov dokumentov.

PREGLED NAD STANJEM ZALOG

Na dokumentih imamo v vsakem trenutku pregled nad stanjem zalog v skladiščih.

ANALIZE

Spremljanje materialnega poslovanja je v programu podprto s popolnoma prilagodljivo izdelavo analiz cenika, zalog, materialnih kartic, naročil, prejemov in izdaj. Izdelane analize so nam lahko v veliko pomoč pri vsakodnevnem poslovnem odločanju.

FLEKSIBILNA UPORABA IN DOSTOP

Programska rešitev je primerna tako za uporabnike z lastnim kot za tiste z zunanjim računovodstvom. Ker gre za storitev v oblaku, sta njegova uporaba in dostop veliko bolj fleksibilna, saj ga lahko uporabljate kjerkoli, kadarkoli in iz katerekoli naprave.

UVOZ PODATKOV

Iz XLS datotek lahko uvozite podatke o artiklih in kreirate katerikoli dokument (otvoritev, naročilo, prejem, izdaja).

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).

DRUGE REŠITVE

PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreairanje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, termiranje in izpis raznih analiz.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

PRO.4 iPodpora

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

KADROVSKO UPRAVLAJNJE

• HRM
• PLAČE
• POTNI NALOGI
• EDČ

FINANCE IN STORITVE

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.

Slider