Pro-bit za napredne rešitve

Poštna knjiga

Učinkovito obvladovanje dokumentacije postaja vedno večji problem v podjetjih. Program Pro.4 Poštna knjiga je tisti, ki lahko zagotovi, da bo vaše obvladovanje dokumentacije učinkovito že na samem začetku – od trenutka, ko dokumentacija pride v podjetje, do samega zaključka naloge, vezane na posamezen dokument.

CRM

CRM predstavlja vašo konkurenčno prednost pri uspešnem vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov s po­tencialnimi in obstoječimi strankami. Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

Dokumentni sistem

Vsaka organizacija se dnevno srečuje s dokumentacijo, tako v papirni kot digitalni obliki; s predračuni, računi, pogodbami, dobavnicami, naročilnicami, poslovnimi analizami, itd. Pravi izziv pa je to goro dokumentov obvladovati, medtem ko jih hranite po predalih, mapah in omarah.

EVP

PRO.4 EVP je informacijsko rešitev, s katero boste imeli večjo preglednost nad izvajanjem postopkov in evidenco dokumentarnega gradiva v vaši organizaciji.  Namenjena je vsem uslužbencem in referentom v glavni pisarni in pooblaščenim uslužbencem, ki so odgovorni za evidentiranje svojih zadev in dokumentacije.

Wsparcie

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

Planowanie produkcji

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmen­tov. Aktualni delovni nalogi se prenašajo neposredno iz programa VPro, prav tako poteka sinhronizacija normativov oz. sestavnic, zalog in šifrantov proizvodnje.

Managerski informacijski sistem

Managerski informacijski sistem je na vrhu informacijske piramide. Osnovna naloga PRO.4 MIS je tako integracija vseh informacijskih sistemov na vrhu podjetja za potrebe top managementa, to je informacijska obdelava in zbiranje velike množice najrazličnejših podatkov in informacij iz različnih delov podjetja in okolja. Sistemska kontrola se začne na vrhu oz. v upravi podjetja; le-ta je osnovni uporabnik direktorskih analiz. Za svoje delo potrebuje dnevno ažurne informacije iz vseh delov podjetja, torej iz vseh informacijskih podsistemov.

Upravljavec

PRO.4 Upravljavec je rešitev namenjena vsem, ki skrbijo za upravljanje več stanovanjskih objektov in si pri svojem vsakdanjem delu želijo uporabljati sodobno rešitev. Rešitev, ki jim omogoča, da se posvetijo delu upravnika in pri tem niso obremenjeni z informacijskim sistemom.

PRO. 4 Upravljavec omogoča celostno in pregledno vodenje ter vzdrževanje evidence neomejenega števila stavb, enot, pogodbenikov in najemnih razmerij.

Upravljavec

PRO.4 Upravljavec je rešitev namenjena vsem, ki skrbijo za upravljanje več stanovanjskih objektov in si pri svojem vsakdanjem delu želijo uporabljati sodobno rešitev. Rešitev, ki jim omogoča, da se posvetijo delu upravnika in pri tem niso obremenjeni z informacijskim sistemom.

PRO. 4 Upravljavec omogoča celostno in pregledno vodenje ter vzdrževanje evidence neomejenega števila stavb, enot, pogodbenikov in najemnih razmerij.