POGOJI POSLOVANJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1      PODATKI O PODJETJU

Pro-bit programska oprema d.o.o.

Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice

ID: SI 99991306

Matična številka: 5413796000

Telefon: 03 757 39 12

E-mail: prodaja@pro-bit.si

2      PRAVNO OBVESTILO

2.1     AVTORSKE PRAVICE

Lastnik spletne strani in spletne domene www.pro-bit.si (v nadaljevanju: spletna stran) je PRO-BIT programska oprema d.o.o. (v nadaljevanju PRO-BIT d.o.o.).

Vsebina, v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), objavljena na spletni strani, je na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS, št. 16/2017 z dne 23. 2. 2017, v nadaljevanju ZASP) avtorsko zaščitena.

Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja PRO-BIT d.o.o.

Z zakonom ZASP sta izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

2.2     OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podatki na spletni strani so zgolj informativne narave, zato podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PRO-BIT d.o.o. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko hipertekstovnih povezav, ki niso last PRO-BIT d.o.o.  Vse podatke in informacije objavljene na spletni strani je potrebno predhodno preveriti v družbi PRO-BIT d.o.o.

2.3     SPREMEMBE IN UPORABA SPLETNE STRANI

PRO-BIT d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino objavljeno na spletni strani. To lahko stori kadar koli, na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Uporabo spletne strani štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki in podstrani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3      VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

3.1     SPLOŠNE INFORMACIJE

Družba PRO-BIT d.o.o. se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, ki je urejeno v skladu z Uredbo GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v nadaljevanju GDPR).

V nadaljevanju opredeljujemo načine zbiranja in obdelavo vaših osebnih podatkov, namene, za katere varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, čas hrambe osebnih podatkov ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ti predpisi veljajo za:

 • vse uporabnike naše spletne strani,
 • naročilo in izvajanje naročniških pogodb za storitve, ki jih ponuja PRO-BIT d.o.o.,
 • organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih izvaja PRO-BIT d.o.o., vključno z obravnavo prijav na takšne dogodke,
 • prijavo na webinarje, ki jih izvaja PRO-BIT d.o.o., vključno z obravnavo prijav na takšne webinarje,
 • prijavo na naša obvestila o novostih v naši ponudbi in organizaciji dogodkov,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
 • prenose katerih koli dokumentov, ki so objavljeni na naši spletni strani,
 • uporabo platform družbenih in socialnih medijev,
 • uporabo kakršne koli tehnične podpore ali storitve, ki jo ponuja PRO-BIT d.o.o. na svoji spletni strani.

3.2     UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

PRO-BIT d.o.o. je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic kakršno koli vprašanje, se obrnite na nas, na katerega koli od spodnjih kontaktov:

 • prodaja@pro-bit.si
 • 03 757 39 12
 • PRO-BIT programska oprema d.o.o., Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«

3.3     OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

PRO-BIT d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših storitev, prijave na naše dogodke ali webinarje, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete svoje osebne podatke).

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.

Upravljavec vas naproša, da zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

3.3.1        Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo

PRO-BIT d.o.o. lahko z vašim soglasjem o vas zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • osnovne osebne podatke (ime, priimek),
 • osnovne kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov),
 • osnovne podatke o podjetju, za katerega delate (ime podjetja, funkcija, ki jo v podjetju opravljate, št. zaposlenih),
 • osnovne podatke o naročniškem razmerju za storitve PRO-BIT d.o.o. (tip licence, datum nakupa),
 • informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani, kaj ste kliknili) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila.

PRO-BIT d.o.o. skrbno varuje načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbira zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

3.3.2        Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

PRO-BIT d.o.o. uporablja in obdeluje vaše osebne podatke v skladu z GDPR.

Kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo storitve, ki jo nudimo (npr. sklenitev pogodbe, prijava na webinar ipd.), takšne storitve ne bomo mogli zagotavljati.

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnih koli negativnih posledic. Opozarjamo vas, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje in prilagajanje oglaševanja, tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).

3.3.3        Nameni obdelave

PRO-BIT d.o.o. bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v skladu z GDPR.

Nameni, za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni spodaj. PRO-BIT d.o.o. lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,
 • za namene tržne komunikacije,
 • za uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadar koli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katero koli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v poglavju 3.2.

3.4     VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov smo pri PRO-BIT d.o.o. sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kamor spadajo zlasti:

 • redno in učinkovito posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo vaše osebne podatke,
 • varovanje dostopov do osebnih podatkov,
 • izdelave varnostnih kopij,
 • izobraženost zaposlenih, ki pri delu obdelujejo osebne podatke,
 • informirano in skrbno delovanje pri izbiri obdelovalcev vaših osebnih podatkov,
 • vršenje nadzora nad zaposlenimi in drugimi obdelovalci vaših osebnih podatkov, vključno z izvedbo revizij,
 • nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujemo ali zamejimo nastanek škode za osebne podatke.

Pri PRO-BIT d.o.o. varujemo vaše osebne podatke pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo in/ali dostopom ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vse ukrepe izvajamo upoštevajoč naše tehnološke zmožnosti (vključno s stroški izvajanja določenih ukrepov) in presojo vplivov na vašo zasebnost.

PRO-BIT d.o.o. bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ. Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

V primeru suma storitve kaznivega dejanja bo PRO-BIT d.o.o. kršitve prijavil tudi policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, vas bo PRO-BIT d.o.o. o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

3.5     ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

 • samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali
 • za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz.
 • za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršne koli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

3.6     VAŠE PRAVICE

Pravico imate, da:

 • zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem, kako upravljavec uporablja vaše podatke,
 • dostopate do vaših osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu,
 • prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • od upravljavca zahtevate, da posodobi vse netočnosti v podatkih, ki jih hrani,
 • od upravljavca zahtevate, da izbriše vse podatke, za uporabo katerih nima več zakonite podlage,
 • kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svojo privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da upravljavec preneha z navedeno obdelavo,
 • ugovarjate kakršni koli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
 • od upravljavca zahtevate, da omeji način, kako uporablja vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katero koli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo upravljavec obvestil.

Kadar koli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. www.ip-rs.si.

1      COMPANY DETAILS

Pro-bit programska oprema d.o.o.

Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice

VAT ID: SI 99991306

Registration number: 5413796000

Phone: 00 386 (0)3 757 39 12

E-mail: prodaja@pro-bit.si

2      LEGAL NOTICE

2.1     COPYRIGHT

The owner of the website and web domain www.pro-bit.si (hereinafter referred to as: website) is PRO-BIt programska oprema d.o.o. (hereinafter referred to as: PRO-BIT d.o.o.).

The content, in its the broadest sense (texts, photographs, drawings, maps and plans, audio and video recordings, computer programs), published on the website, is copyrighted under the Copyright and Related Rights Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 16/2017 of 23/2/2017, hereinafter referred to as: the ZASP).

It is prohibited to copy, transcribe, reproduce or disseminate the content for commercial purposes without the written consent of PRO-BIT d.o.o.

Under the ZASP it is exceptionally permitted to use or reproduce copyright material based on the public’s right to information, for educational purposes and for illustration, confrontation and reference in the form of quotation, but in this case the source and author of the material must be stated. Under Article 50 of the ZASP, the use and reproduction of copyright material in a limited number of copies is permitted for private, non-commercial use.

2.2     DISCLAIMER

The data on the website are purely for information purposes, so the company does not assume any liability for any errors in the content and correctness and accuracy of the published data which may have occurred due to the lack of synchronicity in timing, input errors or other unforeseeable causes. PRO BIT d.o.o. shall also not be held responsible for the format and content of the data acquired through hyperlinks that are not owned by PRO-BIT d.o.o. All the data and information published on the website must be verified by the PRO-BIT d.o.o. company in advance.

2.3     AMENDMENTS AND USE OF THE WEBSITE

PRO-BIT d.o.o. reserves the right to change, add or remove the content published on the website at any time. This may be done at any time, in any way, fully or in part, regardless of the reason and without any prior notification.

Use of the website is deemed a consent of the visitor of the website that he/she agrees with the Terms and Conditions. The Terms and Conditions apply for the entire website and all its individual parts, such as sections or subpages, unless otherwise specified for a specific part. All users use the published content on their own risk.

3      PERSONAL DATA PROTECTION

3.1     GENERAL INFORMATION

The company PRO-BIT d.o.o. understands the importance of personal data protection which is governed by the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive 95/46/EC, hereinafter referred to as: the GDPR).

The methods of collecting and processing your personal data, purposes, security measures, individuals with which the data are shared, retention time of the personal data and your rights with regard to the personal data protection are provided below.

These regulations apply to:

 • all users of our website;
 • any order and performance of subscription contracts for services provided by PRO-BIT d.o.o.;
 • organisation and implementation of the events provided by PRO-BIT d.o.o., including processing of applications for such events;
 • signing up to webinars held by PRO BIT d.o.o., including processing of applications for such webinars;
 • signing up to our notifications on our new offers and future events;
 • enquiries about our offer, via phone, email, printed forms or online forms;
 • transfers of any documents published on our website;
 • use of social media platforms;
 • use of any technical support or service offered by PRO-BIT d.o.o. on its website.

3.2     PERSONAL DATA CONTROLLER

As a personal data controller, PRO-BIT d.o.o. is responsible for processing and storing your personal data.

If you have any questions regarding the use of your personal data or in connection with exercising your rights, please contact us through any of the following contacts:

 • prodaja@pro-bit.si
 • 00 386 (0)3 757 39 12
 • PRO-BIT programska oprema d.o.o., Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice, by adding “Personal Data Protection”.

3.3     PROCESSING OF PERSONAL DATA

According to the GDPR, personal data is any information relating to an identified or identifiable individual.

PRO-BIT d.o.o. processes your personal data only on the basis of clearly expressed intentions and in a safe and transparent manner.

We obtain your personal data if you submit them to us (e.g. by using our website, placing an order for our services, registering for our events or webinars, by sending inquiries by e-mail, phone, or by writing to our address or in any other way by which you submit your personal data to us).

If you submit data on behalf of someone else, you must ensure that the respective individual has been informed in advance and familiarised with this notification on the personal data protection. If you are under 16 years of age, you may submit your personal data only with the consent of your parent or legal representative.

The controller asks that you report any change in your contact data for the purpose of keeping the data updated.

3.3.1        Types of personal data we collect

Upon your consent, PRO-BIT d.o.o. may collect the following information or type of information about you:

 • basic personal data (name, surname);
 • basic contact details (telephone number, e-mail address);
 • basic information on the company you work for (name of the company, your function in the company, number of employees);
 • basic data on the subscription for PRO BIT d.o.o. services (type of licence, date of purchase);
 • information about your computer (IP address, type of device, type of browser), data regarding your use of our website (content you have viewed, time you have spent on our website, what you have clicked on) and the information regarding your response to our e-mails.

PRO-BIT d.o.o. carefully safeguards the principle of data minimisation provided for in the legislation, and that is why it collects only the data which are appropriate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they are processed.

3.3.2        Legal basis for collecting and processing personal data

PRO-BIT d.o.o. uses and processes your personal data in accordance with the GDPR.

As a personal data controller it respects your privacy and undertakes to duly protect all the personal data obtained and shall not disclose them to any third party without your prior consent or use them for purposes other than those for which the personal data have been submitted.

The submission of personal data we need to fulfil the contract is voluntary. Please note that if you do not submit to us all your personal data needed for performing a service we provide (e.g. signing of the contract, registration for a webinar, etc.), the respective service cannot be provided.

It is only mandatory to submit those personal data that we collect on the basis of legislative requirements.

Giving your consent is always voluntary and without any negative consequences. Please note that certain services (e.g. electronic notifications and customising the advertising to meet your needs) cannot be provided without your consent or after revoking your consent.

Personal data collected by the controller may be transferred to third parties, whereby the legal basis for the transfer must be provided (your explicit consent or statutory provision).

3.3.3        Purposes of data processing

PRO-BIT d.o.o. shall process your data only for specific, explicit and legitimate purposes. We undertake not to process your personal data in a way that is not compatible with the purposes defined under the GDPR.

The purposes for which your personal data may be used are defined below. PRO-BIT d.o.o. may use your personal data for one or more defined purposes.

The purposes for which we shall use your personal data are as follows:

 • communicating with you regarding the provision of our services and replying to your enquiries;
 • signing a contract and fulfilling contractual obligations;
 • for commercial communication purposes;
 • for exercising any legal claims and settling disputes.

You are entitled to revoke your consent for processing your personal data at any time. You can inform us about revocation of your consent with any of the points of contact defined in Section 3.2.

3.4      PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

To safeguard your personal data, PRO-BIT d.o.o. has adopted adequate technical and organisational measures, in particular:

 • regular and efficient updating of software and computer equipment for retaining your personal data;
 • protecting the accesses to personal data;
 • making backups;
 • educating the employees who process personal data;
 • informed and due operation in selecting your personal data processors;
 • supervising the staff and other processors of your personal data, including performing audits;
 • controlling and performing adequate actions in the event of security incidents by which we prevent or limit the damage caused to personal data.

PRO-BIT d.o.o. protects your personal data against illegal or unauthorised processing and/or access as well as accidental loss, destruction or damage. We implement all measures by taking account of our technological capacities (including the cost of implementing certain measures) and assessing impacts on your privacy.

In the event of detecting a breach of personal data protection, PRO-BIT d.o.o. shall inform a competent supervisory authority without delay. The competent supervisory authority in the Republic of Slovenia is the Information Commissioner.

In the case of a suspected criminal offence, PRO-BIT d.o.o shall report violations also to the police and the competent public prosecutor’s office.

If there is a data protection breach that may result in a high risk to the rights and freedoms of individuals, PRO-BIT d.o.o. will immediately inform you of such an event.

3.5     RETENTION TIME OF PERSONAL DATA

The retention period of personal data depends on the basis and the purpose of processing an individual category of personal data. Your personal data shall be retained in accordance with the applicable legislation namely:

 • only as long as it is absolutely necessary to achieve the purposes for which the data are processed; or
 • for the period prescribed by law (such as 10 years for the retaining issued invoices); or
 • for the period necessary to fulfil the contract, which includes warranty periods and periods, in which any claims can be enforced on the basis of the contract (e.g. five years from the fulfilment of the contractual obligations).

After fulfilling the purpose of processing and if there is no other legal basis or if this is required for exercising, implementing or defending legal claims, personal data shall be deleted, destroyed, blocked or anonymised.

3.6     YOUR RIGHTS

You have the right to:

 • request that the controller provides you further details on how it uses your data;
 • access to your personal data and the copies of the data you have provided to the controller;
 • receive personal data you have provided to the controller in a structured, commonly used and machine-readable form, and the right to transfer these data without hindering to other controller, where technically feasible, provided that the processing of your data is based on your consent or a contract and is carried out by automated means;
 • require from the controller to eliminate all inaccuracies in the data retained;
 • require from the controller to delete all the data, for the use of which it no longer has a legal basis;
 • if processing is based on the consent and in relation to any direct marketing, you have the right to revoke your consent prospectively, so that the controller ceases the processing;
 • object to any processing that is based on legitimate interests, due to your specific circumstances, unless the reasons of the controller for the respective processing have a priority over any intervention to your rights regarding data protection;
 • require from the controller to limit the way in which your data are used, e.g. during the examination of the complaint.

In terms of exercising these rights, there are some exceptions in force for protecting public interest (e.g. prevention and detection of criminal offences), interests of the controller (e.g. safeguarding the confidentiality) or rights and freedoms of others. If you exercise any of these rights, the controller will verify your eligibility and reply without any undue delay or in one month at the latest. In complex cases or upon receiving a large number of requests, this period may be extended by additional two months, about which you will be informed by the controller.

You have the right to file a complaint with the authority in the field of personal data protection: Information Commissioner, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. www.ip-rs.si.